Vt12 Nokian kohdan ja Kahtalammin eritasoliittymä, aluevaraussuunnitelman laatiminen


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on käynnistänyt yhdessä Nokian kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen valtatiellä 12 Nokian kohdalla. Suunnitelma valmistuu keväällä 2021.

Suunnittelualue käsittää 7,5 kilometrin osuuden valtatiellä 12 välillä Maatiala – Kahtalampi. Alueella on kolme eritasoliittymää, joista suunnitteluun sisältyy Viholan ja Kehon muutossuunnittelu. Suunnittelujakson lounaisosaan suunnitellaan uusi Kahtalammin eritasoliittymä. Lisäksi suunnitellaan alueen jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyjä sekä linja-autopysäkkiratkaisuja. Työssä tarkastellaan myös valtatien poikkileikkauksen muutostarve tulevaisuuden liikennemäärät huomioiden.

Suunnittelun edetessä tullaan järjestämään hankkeen esittelytilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta. Esittelytilaisuus pidetään virtuaalisena alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja suunnittelusta antavat:
Minna Huttunen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 040 073 4859
Kari Stenlund, Nokian kaupunki, puh. 044 486 1609
Taneli Nissinen, Finnmap Infra Oy, puh. 044 377 6856