Vaikuta Nokian tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun – vastaa strategisen yleiskaavan kyselyyn


Strateginen yleiskaava on suunnitelma, joka ohjaa kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Siinä sovitetaan yhteen maankäytön eri toimintoja pitkällä aikavälillä ja luodaan maankäytölliset edellytykset kaupungin vision Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030 -kaupunkistrategian toteuttamiseksi.

– Strategisen yleiskaavan osallistaminen käynnistyy verkkokyselyllä, joka on vastattavissa 13.-27.4. Toivomme, että kyselyyn osallistuvat niin asukkaat kuin muut kaupungin kehittämisestä kiinnostuneet. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen on tulevaisuuden Nokia, sanoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään Nokian kaupungin strategisen yleiskaavan suunnittelutyössä. Vastauksista kootaan yhteenveto, joka liitetään strategisen yleiskaavan aineistoihin kaupungin verkkosivustolle. Kyselyssä ei kerätä vastaajien henkilötietoja.

Kysely on vastattavissa osoitteessa: mpt.link/nokianyleiskaava

Lisätietoja strategisesta yleiskaavasta ja sen etenemisestä löytyy verkkosivuiltamme: nokiankaupunki.fi/strateginenyleiskaava