Kaupungin energiatehokkuustyö tuottaa tulosta


Nokian kaupunki on jo pitkään panostanut energiatehokkuuteen, mutta kuluneena talvena energian säästämiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota energiakriisin seurauksena. Energiansäästöä tehostettiin talvella muun muassa katuvalaistuksen päällä oloaikaa lyhentämällä ja kaupungin kiinteistöjen sisälämpötiloja laskemalla. Toimenpiteiden myötä sähkönkulutus oli kuluneen talvena kiinteistöissä noin 6 % viime vuotta matalampaa. Katuvalojen sähkönkulutus puolestaan laski 4 % viime vuoteen verrattuna. Yhteensä sähkön hankintakustannuksissa kertyi arviolta noin 50 000 euroa säästöä marras-maaliskuun välisenä aikana. Säästetty kulutus vastaa noin 21 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Yksittäisistä kohteista suurimmat säästöt kohdistuivat uimahalliin. Uimahallilla oli talvella vain yksi sauna käytössä kummallakin puolella, kylmävesiallas poistettiin käytöstä ja allastilan ilman lämpötilaksi säädettiin 27 astetta. Uimahallin sähkönkulutus oli talvikuukausina parhaimmillaan yli 30 % tavanomaista matalampi. Yhteensä talvikuukausina uimahallin kulutuksessa säästettiin viiden omakotitalon verran sähköä.

Pidempiaikaista energiatehokkuustyötä Nokialla on tehty kunta-alan energiatehokkuussopimuksen puitteissa. Sopimuksen myötä kaupungin tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 % vuoden 2015 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä. Nokian kaupungin tapauksessa tämä tarkoittaa, että säästöjä pitäisi saada aikaan lähes 3000 MWh:n edestä, mikä vastaa noin 160 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Nokian kaupunki on omaa säästötavoitettaan edellä, ja vuoden 2022 loppuun mennessä toimenpiteillä on kertynyt säästöä jo noin 4000 MWh, joka vastaa yli 200 omakotitalon vuosikulutusta. Nykyisillä toimilla Nokia on saavuttamassa sille asetetun tavoitteen kirkkaasi, mikäli toteutetut toimenpiteet tuottavat edelleen säästöä vuonna 2025. Tekniset toimenpiteet tuovatkin yleensä säästöä jopa vuosikymmeniksi eteenpäin, mutta näiden lisäksi Nokian kaupunki on toteuttanut paljon käyttöteknisiä toimenpiteitä, kuten sisälämpötilan pudotuksia, joiden vaikuttavuus on arvioitava vielä uudelleen ennen vuoden 2025 loppua.

Energiankulutuksen aiheuttamat CO2-päästöt ovat laskeneet jo 580 tonnia. Sama määrä päästöjä syntyisi esimerkiksi siitä, kun ajettaisiin 97 kertaa bensakäyttöisellä henkilöautolla maapallon ympäri. Nämä ovat joka vuosi toistuvia säästöjä lähtötilanteeseen verrattuna.

Kaupunki raportoi vuosittain tehtävät energiansäästötoimet kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisesti Motivalle. Motiva ei ole vielä tarkistanut vuosiraporttia, joten lukemat ovat vielä tässä vaiheessa epävirallisia.

 

Lisätiedot:

Energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Heino, puh. 040 619 7365, Nokian kaupunki

Sustainability & Energy Manager Antti Niemi, puh. 040 578 7938, EG EnerKey