Nokian kaupungilla jo kolmas peräkkäinen vahva vuosi – 2022 tilinpäätös 10,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja talousjohtaja Mikko Koskela esittelevät vuoden 2022 tilinpäätöstä.

Nokian kaupungin talous pysyi vuonna 2022 vahvasti positiivisella uralla. Kaupunki teki jo kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuoden 2022 ylijäämä on 10,6 miljoonaa euroa, vaikka toimintakulut kasvoivat samaan aikaan noin 10 miljoonalla eurolla.

Positiivisen tuloksen taustalla ovat muun muassa ennakoitua suuremmat verotulot, hyvällä tasolla säilynyt tonttimyynti sekä kuntien uusien ja laajentuneiden tehtävien myötä nousseet valtionosuudet. Tuloarvio ylittyi toimintatuottojen osalta merkittävästi kaupunkikehityspalveluissa (2,1 milj. euroa), perusturvapalveluissa (1,0 milj. euroa) ja sivistyspalveluissa (0,6 milj. euroa).

Toimintakulujen kasvu selittyy pääosin perusturvapalveluiden menojen lähes kuuden miljoonan euron kasvulla.

Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen maanantaina 27.3.2023.

Nokian kaupunki on vahvassa nousujohteessa

Vaikka koronapandemia ja nopeasti muuttunut maailmanpoliittinen tilanne ovat osaltaan vaikuttaneet myös kaupungin toimintaan, on vuosi 2022 sujunut kaupungin näkökulmasta varsin hyvin. Nokian kaupunki on jatkanut voimakasta kasvuaan, mikä näkyy muun muassa verotulojen lisääntymisenä sekä omakoti- ja yritystonttien kysynnässä.

Ennakkotietojen mukaan Nokian väkiluku oli 31.12.2022 35 361 asukasta. Asukasluku kasvoi 11. eniten koko Suomessa. Työllisten nettomuutossa Nokia sijoittui sijalle 6 (tilasto 2021).

Nokialaisten työllisyystilanteen kehitys jatkui edelleen myönteisenä. Vuoden 2022 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Nokialla 7,5 %
(2021 : 8,4 %), kun se koko maassa oli 9,9 %.

Verotuloja Nokian kaupungille kertyi 164,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2021 verrattuna on 7,9 miljoonaa euroa. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit säilyivät viime vuonna ennallaan.

Omakotitonteista erityisen vetovoimaisia olivat Viinikanniemen omarantaiset tontit. Kaikki 20 tonttia myytiin avoimella tarjouskilpailulla. Myös yritystonttien kysyntä säilyi hyvänä. Yritystonttien luovutuspäätöksiä tehtiin yhteensä 13 kappaletta, kun vastaava luku vuonna 2021 oli kolme.

Myönteinen kehitys on huomattu myös Nokian ulkopuolella: Pirkanmaan Yrittäjät ry palkitsi Nokian vuoden 2022 elinvoimakuntana, ja kaupunki menestyi myös Suomen yrittäjien ja Taloustutkimuksen yrittäjille suunnatuissa kuntakyselyissä hyvin.

Kasvava kaupunki investoi vetovoimaan

Nokian kaupungin investointimenot olivat vuonna 2022 20,5 miljoonaa euroa. Kaupungin velkamäärä asukasta kohden oli 3 154 euroa.

Suurin yksittäinen investointi, Nokian sosiaali- ja terveysasema eteni aikataulussa. Tilat vuokrataan Pirkanmaan hyvinvointialueelle, ja ne otetaan asiakaskäyttöön syksyllä 2023. 2022 puolestaan otettiin käyttöön Nokian uusi Silta-kampus. Kampuksella aloitti opiskelut yhteensä noin 1200 Tredun ja Nokian lukion opiskelijaa. Emäkosken koulu valmistui vuoden 2021 lopussa ja opetustoiminta aloitettiin uusissa tiloissa vuoden 2022 alussa.

Uuden Palloiluhallin kokonaisurakka kilpailutettiin helmi-maaliskuussa 2022. Tarjoushinnat ylittivät kuitenkin merkittävästi hankkeelle varatut määrärahat. Kilpailutus uusittiin syksyllä muokatulla sisällöllä ja hallin rakennustyöt päästiin aloittamaan marraskuussa 2022. Hanke jatkuu vuoteen 2024.

Vuoden 2022 puolella tehtiin myös päätös Nokian uuden uimahallin rakentamisesta. Hanke on tällä hetkellä tarveselvitysvaiheessa ja varsinainen hankesuunnittelu käynnistyy selvityksen valmistuttua.

Henkilöstön tyytyväisyys on kasvanut muutoksista huolimatta

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Nokian kaupungilta Pirkanmaan hyvinvointialueelle työllisti henkilöstöä merkittävästi vuoden 2022 aikana. Nokian kaupungin osalta historiallisestikin merkittävän liiketoimintasiirron voidaan katsoa sujuneen onnistuneesti.

Muutoksista huolimatta Nokian kaupungin henkilöstön tyytyväisyys työyhteisöään, työtään ja johtamista kohtaan on Työterveyslaitoksen teetättämän Kunta10-tutkimuksen mukaan parantunut merkittävästi.

Nokian kaupungin tilinpäätös 2022 pähkinänkuoressa:

• Toimintatuotot pysyivät miltei ennallaan -0,1 M€ / -0,2 %.
• Toimintakulut kasvoivat 10,3 M€ / 4,5 %.
• Verotulot kasvoivat 7,9 M€ / 5,0 %.
• Valtionosuudet kasvoivat 5,4 M€ / 11,5 %.
• Vuosikate vahvistui edellisvuodesta 1,6 M€ / 7,1 %.
• Poistot kasvoivat edellisvuodesta 0,9 M€ / 6,8 %.
• Lainakanta kasvoi 3,6 M€.
• Lainaa asukasta kohden 3 154 euroa.
• Tulos + 10,5 M€.