Kuulutus: Kotiäänestykseen ilmoittautuminen presidentinvaalissa 


Nokian kaupunki vastaanottaa ilmoittautumisia presidentinvaalin kotiäänestykseen. 
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.1. kello 16 mennessä. 

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2024 ja päättyy tiistaina 23.1.2024. Kotiäänestys järjestetään äänestäjän kotona ennakkoäänestysaikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana. 
 
Mikäli presidentinvaalissa järjestetään toinen vaali, alkaa toisen vaalin ennakkoäänestys keskiviikkona 31.1.2024 ja päättyy tiistaina 6.2.2024. Ilmoittautuminen koskee automaattisesti myös mahdollista toista vaalia.

Oikeus äänestää kotona  

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut (esimerkiksi vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi), että hän ei pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.  

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva, hyvinvointialueen kanssa omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja, jos Nokia on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 

Kotiäänestyksen toimittaminen

Äänestyksen ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan määräämä kotiäänestyksen vaalitoimitsija. Kotiäänestyksessä tulee toimitsijan ja äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö. Mikäli äänestäjällä ei ole nimetä tehtävään sopivaa henkilöä, toimii vaalitoimitsijan työpari toimituksen todistajana. 

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon 17.-23.1.2024 sijoittuvana arkipäivänä ja mahdollisesti uudelleen toisen vaalin ennakkoäänestysajanjaksoon 31.1.-6.2.2024 sijoittuvana arkipäivänä. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan puhelimitse etukäteen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa oma tai esimerkiksi läheisen puhelinnumero, johon ajankohdasta ilmoitetaan.  

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua soittamalla Nokian kaupungin kirjaamoon numeroon 03 5652 0010 tai keskusvaalilautakunnan sihteerille, lakimies Minni Leskiselle numeroon 040 549 7245.  

Ilmoittautua voi myös lomakkeella, joka on tulostettavissa vaalit.fi-verkkosivuilta. Lomake tulee toimittaa Nokian kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Harjukatu 23, 37100 Nokia tai sähköpostitse kirjaamo@nokiankaupunki.fi. Ilmoituksen voi tehdä myös toinen henkilö äänestäjän pyynnöstä. 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.1.2024 kello 16 mennessä. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen tulleita ilmoittautumisia ei vaalilain mukaan voida hyväksyä. 

 

Nokialla 18.12.2023 

 

Nokian kaupungin keskusvaalilautakunta 

 

Nokian kaupunki 

PL 2, 37101 Nokia 

Puhelinvaihde 03 5652 0000 

www.nokiankaupunki.fi