Nokian kaupunki avaa osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen

Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Vuoden 2024 talousarvioon onkin tuotu uutena osallistavan budjetoinnin määräraha. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat ideoivat ja päättävät kaupungin ennalta asettaman rahasumman käytöstä kaupungin asettamien reunaehtojen puitteissa. Nokialla osallistuvaan budjetointiin on osoitettu 50 000 euroa.