Kuntalaiskyselyllä selvitetään nokialaisten näkemyksiä kaupungista – vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen

Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Siihen vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kuntalaiskyselyä on tänä vuonna laajennettu eri elämänvaiheet kattavaksi elinkaarikyselyksi, jossa on oma erillinen osio yläkouluikäisille. Alakoululaisten osuus kuntalaiskyselystä toteutettiin jo viime vuonna.

Ympäristökasvatusviikko 2022 tulee syyskuussa

Nokian vuoden 2022 ympäristökasvatusviikolla vesistöihin tutustutaan pintaa syvemmältä. Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö järjestää lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 5.-10.9.

Neljättä kertaa järjestettävän ympäristökasvatusviikon teemana on tänä vuonna vesistöt. Aihetta käsitellään monipuolisesti mm. luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Viikon ohjelma on avoinna päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle. Ympäristöviikon ohjelmaa järjestetään metsissä, puistoissa, päiväkodeissa, kouluilla, yrityksissä, sekä teeman mukaisesti Nokian rantojen ja purojen varrella.

Nokian kaupunki hakee lammaspaimenia Pitkäniemeen ja Hätilännotkoon

Pitkäniemen ja Hätilännotkon niityillä laiduntaa tulevana kesänä noin 65 suomenlammasta ja karitsaa, jotka kuuluvat Nokian Sarkolassa toimivan Ala-Uotilan lammastilan katraaseen. Nokian kaupunki hakee lammaspaimenia huolehtimaan lampaiden päivittäisistä tarpeista.

Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon vuodon vaikutuksia on seurattu useilla näytteillä

Nokian Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon vuodon vaikutuksia Nokianvirran vesistöön on seurattu useilla laboratorionäytteillä. Niiden perusteella vaikutukset vesistöön olivat voimakkaimmillaan lauantaiaamuna 11.12. otetuissa näytteissä. Tuolloin vuoto näkyi hieman heikentyneenä hygieenisenä veden laatuna jätevedenpuhdistamon alapuolella. Nokianvirran vesi soveltui kuitenkin uimavesikäyttöön myös tuolloin.