Nokianvirran helmi -hanke parantaa monimuotoisuutta Haavistolla

Nokian kaupunki on saanut yli 50 000 euroa valtion hankeavustusta Kunta-Helmi-elinympäristöohjelmasta. Nokianvirran helmi -hankkeessa tehdään Haaviston alueen luontokohteilla hoito- ja käyttösuunnitelmia, luonnonhoitotoimia ja vieraslajien torjuntaa.

Voimalinjan vaikutusten arviointia on täydennettävä

Pirkanmaan Ely-keskus edellyttää täydennystä Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin selostukseen. Myös Nokian kaupunki peräänkuulutti hankkeen YVA-selostuksesta antamassaan lausunnossa eri hankevaihtoehtojen vertailua.