Muista tehdä kompostointi-ilmoitus, jos kompostoit ruokajätettä

Jos kompostoit kodissa syntyvää elintarvikebiojätettä kompostorissa, tee vuoden 2022 loppuun mennessä lakisääteinen kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajan asuntoja, Nokialla sekä muissa alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueen kunnissa. Mikäli kompostoit vain puutarhajätettä tai käymäläjätettä, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa – Nokian kaupunki varautuu säästötoimiin

Valtakunnallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa 10.10. Sähköstä voi talven aikana tulla pulaa. Nyt onkin tärkeää miettiä omia kulutustottumuksia ja pyrkiä vähentämään sähkön käyttöä erityisesti kulutushuippujen klo 8-10 ja 16-18 aikaan. Nokian kaupunki on omissa kiinteistöissään tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Syksyn aikana on kartoitettu, onko vielä löydettävissä uusia energiansäästökohteita. Päätöksiä säästötoimista ei ole vielä tehty.

Kuntalaiskyselyllä selvitetään nokialaisten näkemyksiä kaupungista – vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen

Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Siihen vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kuntalaiskyselyä on tänä vuonna laajennettu eri elämänvaiheet kattavaksi elinkaarikyselyksi, jossa on oma erillinen osio yläkouluikäisille. Alakoululaisten osuus kuntalaiskyselystä toteutettiin jo viime vuonna.

Ympäristökasvatusviikko 2022 tulee syyskuussa

Nokian vuoden 2022 ympäristökasvatusviikolla vesistöihin tutustutaan pintaa syvemmältä. Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö järjestää lapsille ja nuorille suunnatun ympäristökasvatusviikon 5.-10.9.

Neljättä kertaa järjestettävän ympäristökasvatusviikon teemana on tänä vuonna vesistöt. Aihetta käsitellään monipuolisesti mm. luentojen, tapahtumien ja yritysvierailujen kautta. Viikon ohjelma on avoinna päiväkodeille, perhepäivähoitajille, esikouluille, ala- ja yläkouluille, lukiolle sekä ammattiopistolle. Ympäristöviikon ohjelmaa järjestetään metsissä, puistoissa, päiväkodeissa, kouluilla, yrityksissä, sekä teeman mukaisesti Nokian rantojen ja purojen varrella.