Nokia osallistuu valtakunnalliseen lepakkotutkimukseen

Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö osallistuu tutkimukseen, jossa vapaaehtoiset keräävät lepakoiden kaikuluotausääniä eri puolilta Suomea. Tutkimuksen tavoitteena on saada kattava kuva maamme lepakkolajien esiintymisestä ja runsaussuhteista.

Lintujen pesimärauha on alkanut

Lämpenevät säät ovat tuoneet myös Nokialle koko joukon muuttolintuja ja talven yli maassamme sinnitelleet paikkalinnut kuuluttavat jo kilvan reviirejään. Lintujen lisääntymisaikana koirat tulee pitää hihnassa ja puiden kaatamista ja pensaiden raivaamista on vältettävä.

Keräämme havaintoja liito-oravista Nokialla — kerro tuoreet havaintosi!

Kevättä rinnassa? Niin alkaa olla liito-oravillakin! Kevättalvi saa aikaan vipinää liito-oravien liitopoimuihin. Maaliskuun loppupuolella alkavana pariutumisaikana liiturikoiraat voivat liikkua useamman naaraan reviirillä, jolloin tavallisesti yöaktiivisia liito-oravia voi onnistua näkemään kisailemassa puissa jopa päivällä. Myös liito-oravakartoittaja jalkautuu pian taajamametsiin tarkistamaan lajin elinympäristöjä.