Maatialanharjulla hoidetaan ketoa nuorten talkoolaisten voimin


Ketolajien elinoloja parannetaan poistamalla taimia ja kitkemällä heiniä. Ely-keskus mahdollistaa talkootyönä tehtävät hoitotoimet Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella.

Kuvassa Maatialanharjun kedon opastekyltti, jossa kerrotaan ketokasveista.

Maatialanharjulla oleva pieni suojeltu keto kuuluu paahdeympäristöihin, joiden lajisto on sopeutunut harjun ääreviin oloihin, paahtavaan aurinkoon ja satunnaisiin sateisiin. Alun perin suojelualue on perustettu kedolla esiintyneiden harvinaisten ketosienien turvaamiseksi. Kedolla on tavattu myös erittäin uhanalaista ahosilmäruohoa sekä silmälläpidettävää ahokissankäpälää ja ketonoidanlukkoa.

Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen talkoolaiset tarttuvat haravoihin ja vesureihin ja tekevät hoitosuunnitelman mukaisesti elintilaa ketolajeille kaulaamalla pihlajia, poistamalla kuusentaimia, haravoimalla ja kitkemällä hietakastikkaa. Kun sammaloituneeseen pohjakerrokseen syntyy pieniä aukkoja, on ketolajien siemenillä taas tilaa itää.

– Olemme ajatelleet talkoilla kohteella ensin omalla porukalla ja raivata aluetta myös yhdessä Retkikunta Kuukkelin kanssa. Luonnonhoitotyöt ovat mielekästä tekemistä kaikenikäisille, talkoissa kun näkee heti työn tulokset, SLL Nokian puheenjohtaja Marko Jaakkola kertoo.

Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:n nuorten Retkikunta Kuukkeli tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille yhteisöllistä luonnossa tekemistä, mahdollisuutta parantaa retkeilytaitojaan ja pohtia samalla omaa ammatillista suuntaa. SLL Nokia on tehnyt Retkikunnan kanssa yhteistyötä aiemminkin.

– Luontotiedon jakaminen ja mahdollisuus vahvistaa erityisesti nuorten luontoyhteyttä on aivan tärkeintä luonnonsuojelutyötä. Kun samalla parannetaan monimuotoisuutta, tässä voittaa niin ihminen kuin luonto, Jaakkola toteaa.

Aiemmin metsäpalot ovat pitäneet harjurinteiden paahdeympäristöjä avoimina. Nyt avoin ketoalue on pienentynyt, joten jatkossa kohteella suunnitellaan myös joidenkin varjostavien kuusien poistoa. Alueen avaamisesta hyötyvät myös monet harvinaistuvissa paahdeympäristöissä elävät hyönteislajit.

Nyt toteutettavat talkootyöt mahdollistuvat Ely-keskuksen kautta Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella. Ympäristöministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteinen Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Tämä auttaa osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja helpottaa muutokseen sopeutumista.

Karttakuvassa kedon sijainti maastokartalla.
Suojeltu keto (kuvassa vihreällä vinoviivoituksella) sijaitsee harjun etelärinteellä. Kuva: MML.

Lue lisää Helmi-ohjelmasta: Helmi-elinympäristöohjelma – Ympäristöministeriö
Lue lisää Retkikunta Kuukkelista: Retkikunta Kuukkeli (etappi.info)

Avauskuva: Pauliina Merta/Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

 

Lisätietoja:
Anne Hirvonen
ympäristönsuojelusuunnittelija, Nokian kaupunki
anne.hirvonen@nokiankaupunki.fi
p. 040 133 5541

Marko Jaakkola
puheenjohtaja, SLL Nokia
jaakkolamarko75@gmail.com
p. 040 136 7723

Kaija Helle
aktiivi, SLL Nokia
hellekaija@gmail.com
p. 044 017 7180