Nokian kaupunki uusii rakennetun ympäristön tietojärjestelmänsä – jatkossa Nokiasta on digitaalinen kaksonen

Nokian kaupunki hankkii Tiera City -tietojärjestelmän uudeksi rakennetun ympäristön kaupunkisuunnittelua ohjaavaksi järjestelmäksi. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää kaavoituksen, kaupunkimittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä infrasuunnittelun toiminnot ja tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Kaupungin tavoitteena on saada järjestelmä kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Luonnonhoitoa Utolan, Hakavuoren ja Järvivainion suojelualueilla

Talvikuukausien aikana Nokian kaupungin luonnonsuojelualueilla Utolan, Hakavuoren ja Järvivainion pähkinäpensaslehdoissa tehdään luonnonhoitotoimia, jotka parantavat arvokkaan lehtolajiston menestymistä. Hoitotoimet on suunniteltu osana Suomen metsäkeskuksen Lehtometsien havinaa -hanketta, jossa kartoitettiin lehtokohteita Pirkanmaalla ja laadittiin niille hoitosuunnitelmat. Mukana oli sekä suojelualueita että talousmetsäkohteita.

Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa – Nokian kaupunki varautuu säästötoimiin

Valtakunnallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa 10.10. Sähköstä voi talven aikana tulla pulaa. Nyt onkin tärkeää miettiä omia kulutustottumuksia ja pyrkiä vähentämään sähkön käyttöä erityisesti kulutushuippujen klo 8-10 ja 16-18 aikaan. Nokian kaupunki on omissa kiinteistöissään tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Syksyn aikana on kartoitettu, onko vielä löydettävissä uusia energiansäästökohteita. Päätöksiä säästötoimista ei ole vielä tehty.