Hulevesimaksu laskutetaan seuraavan kerran syksyllä 2018

Nokian kaupunki peri kiinteistöiltä hulevesimaksun ensimmäistä kertaa joulukuussa 2017. Laskuissa oli mainittu virheellisesti seuraavan laskutusajankohdan olevan huhtikuu 2018. Hulevesimaksut laskutetaan kuitenkin vasta syyskuussa 2018.

Kadut, liikenne ja viherympäristö

Infrapalvelujen tulosalueella hoidetaan katujen,
viheralueiden, yleisten alueiden sekä liikunta-alueiden
suunnittelua, suunnitteluttamista, rakentamista,
rakennuttamista sekä ylläpitoa ja viranomaisasiointia.
Infrapalvelujen tulosalue vastaa myös pysäköinnin
tarkastustoiminnasta sekä yksityistieasioista.