Emäkosken silta uusitaan Nokialla – uusi silta käytössä vuonna 2020

Nokian keskustassa sijaitseva Emäkosken silta uusitaan ja nykyisen sillan purkutyöt käynnistyvät elokuun 2018 lopussa. Uusi silta rakennetaan aiempaa pidempänä kaarisiltana ja silta levenee nelikaistaiseksi. Sillan purku- ja rakennustyöt vaikuttavat keskustan liikennejärjestelyihin vuoden 2020 kesään asti, jolloin uuden sillan arvioidaan olevan valmis.

Nokian kaupunki kehittää uudenlaista leikkipaikkaverkostoa

Nokian kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen määrää joudutaan vähentämään investointimäärärahojen riittämättömyyden vuoksi. Viime vuosien määrärahoilla leikkipaikkojen peruskorjausväli olisi 65 vuotta, kun leikkipaikan keskimääräinen elinkaari on 15 vuotta. Kaupunkikehityslautakunnan 29.8.2017 tekemän päätöksen mukaan, leikkipaikkojen määrää vähennetään tulevina vuosina noin 60 leikkipaikasta 37 leikkipaikkaan.