Nokian kaupungille visio vetovoimaisten ranta-alueiden kehittämiseksi


Nokian kaupunki on laatinut suunnitelman taajama-alueiden rantojen monimuotoisesta hyödyntämisestä. Tämän rantojen käytön vision tavoitteena on lisätä kaupungin elinvoimaa ja ekologisuutta sekä ohjata maankäytön suunnittelua. Visioon sisältyvät mm. Pyhäjärven, Nokianvirran, Kuloveden ja Jokisjärven rannoilla sijaitsevat kulttuuri-, virkistys- ja luontokohteet. Vision on laatinut AFRY Finland Oy yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa ja sitä käsitellään seuraavassa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 28.4.2020.

Siuron satama kesäiltana auringon laskiessa järven taakse. Satamalaiturissa on veneitä kiinnitettynä ja yksi moottorivene on suuntaamassa takaisin satamaan.

– Nokian kaupungin strategian yhtenä kärkihankkeena on kehittää ranta-alueita rakentamis- ja virkistyskäyttöön helposti kaupunkilaisten saavutettaviksi ja laadukkaiksi kokonaisuuksiksi. Nokian ranta-alueet ovat luontoarvoiltaan rikkaita, joten suojelukohteet sekä -alueet ovat erityisesti huomioitu rantojen käytön visiotyössä. Lisäksi olemme kartoittaneet kohteita, jotka soveltuvat yhdyskuntarakenteensa osalta täydennysrakentamiseen, sanoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Nokialla kolmetoista keskeistä ranta-aluetta

Rantojen käytön visiossa ranta-alueet on jaettu 13:een keskeiseen kehitettävään alueeseen, jotka ovat Nokianvirta, Vihnusjärvi, Pitkäniemi, Vihola, Halkoniemi, Liukuslahti, Luoto, Melo, Knuutila, Ruutana, Siuro, Jokisjärvi sekä Alinenjärvi. Kehitettäville ranta-alueille on määritelty tavoitetila ja niille on suunniteltu uusia palveluita täydentämään nykyisiä toimintoja.

– Esimerkiksi Nokianvirran varrelle Tehdassaareen on visioitu viitoitettua rantareittiä, joka jatkuisi Meloon asti. Pitkäniemen kupeessa olevalle Markluhdanlahden alueelle on ajateltu esteetöntä pitkospuureittiä sekä luonto-opasteita ja lintutornia. Myös Vihnusjärven ympärille suunnitellaan rantareittiä, joka yhdistyisi Nokianvaltatien jalankulku- ja pyöräilyreittiin, kuvailee Stenlund.

Palautetta kerätään pandemian aikana ensisijaisesti sähköpostitse

– Rantojen käytön visioluonnos asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille toukokuun alussa kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen. Emme voi järjestää yleisötilaisuutta koronaviruspandemian aikana, mutta kaupunkilaiset voivat antaa palautetta suunnitelmista sähköpostitse tai kirjeitse, kertoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Fingerroosin mukaan rantojen käytön visio viimeistellään alkukesän aikana palautteet huomioiden, jonka jälkeen se hyväksytetään kaupunkikehityslautakunnassa syksyllä 2020. Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen rantojen käytön visio etenee vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Nokian rantojen käytön visio ei ole oikeusvaikutteinen kaava, vaan maankäytön suunnittelua ohjaava oikeusvaikutukseton teemasuunnitelma, joka toimii jatkossa strategisen yleiskaavan ja muiden vireillä olevien ranta-alueita koskevien kaavahankkeiden taustamateriaalina.

Lisätiedot:
maankäyttöjohtaja Kari Stenlund, puh. 044 486 1609
kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, puh. 040 133 4235