Nokian ydinkeskustaa uudistetaan Poutuntien korttelikilpailulla

Nokian kaupunki järjestää korttelikilpailun Poutuntie 2-8 kerrostaloalueen uudistamiseksi. Kilpailualue sijaitsee Poutuntien ja Nokian valtatien välisellä alueella Nokian ydinkeskustassa. Alueelle on tarkoitus toteuttaa arkkitehtonisesti korkealaatuinen kokonaisuus, joka muodostaa Nokian kaupungin keskustan tulevalle rakentamiselle uuden laatutason ja tulevaisuuteen tähtäävän profiilin.

Kaavoitus

Kaavoituksen tehtävänä on kaupunkirakenteen kasvun ja kehittämisen edellyttämä asema- ja yleiskaavoitus. Kaavoituksella ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista sekä liikenteen järjestämistä. Laadimme vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen, josta saa tietoa tärkeimmistä vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista.

Nokian Harjuniityn asuinalueelle esitetään kaavamuutosta

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen esittää kaupunkikehityslautakunnalle kaavamuutosta Harjuniityn asuinalueen rakentumattomalle osalle. Muutos koskisi nykyisessä kaavassa olevien luovuttamattomien tonttien kerrosluku- ja julkisivumateriaalimääräyksiä. Lautakunta käsittelee Harjuniityn kaavamuutosesitystä kokouksessaan 31.10.2017. Kaavamuutoksen arvioidaan olevan voimassa seuraavassa uusien omakotitonttien tonttihaussa keväällä 2018.

Harjuniityn uusien omakotitonttien haku on käynnissä

Nokian kaupunki luovuttaa haettavaksi 32 uutta omakotitonttia Harjuniitystä. Tonttien hakuaika alkaa 18.8.2017 ja päättyy 4.9.2017 klo 12. Tonttiarvonta suoritetaan 7.9.2017 Nokian kaupungin valtuustosalissa.