Kulttuuriympäristöselvityksen maastotyöt alkavat Siurossa, Kuljussa ja Linnavuoressa


Nokian kaupunki on laatimassa Siuron, Kuljun ja Linnavuoren alueelle vuonna 1981 laaditun, vanhentuneen osayleiskaavan tilalle uutta osayleiskaavaa, jonka tarkoituksena on selvittää maankäytön kehittämismahdollisuudet, luontoarvot, arkeologiset arvot, kulttuuriympäristö ja rakennusperinne sekä mahdolliset ympäristöhaitat. Työhön liittyy kulttuuriympäristöselvitys, joka aloitetaan alueella syyskuussa 2018.

Karttaan rajattu alue, jossa suoritetaan maastotöitä Siurossa.

Kulttuuriympäristöselvitykseen liittyvät maastotyöt tehdään syys- ja lokakuun aikana Siurossa, Kuljussa ja Linnavuoressa. Työstä vastaa Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n tutkija, FM Kirsi Niukko.

”Maastotöitä suorittava tutkija liikkuu alueella tutustuen niin asutukseen kuin sen ympäristöön. Aluetta valokuvataan yleisesti sekä pihapiirien tasolla. Valokuvat ovat keskeinen osa kaavaselvitystä ja tärkeä kulttuuriympäristön piirteiden esittämistapa. Niitä ei julkaista mediassa vaan ne tulevat ainoastaan osaksi kaava-aineistoa ja viranomaiskäyttöön”, kertoo Nokian kaupungin kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Valokuvat osayleiskaava-alueella otetaan mahdollisuuksien mukaan julkisten tilojen puolelta. Sisäpihoille tulemista vältetään, eikä rakennuksiin tulla sisälle. Mikäli runsas kasvillisuus, kuten esimerkiksi korkea pensasaita, estää pihapiirin kuvaamisen tien puolelta, valokuvat saatetaan joutua kuvaamaan osittain sisäpihalta. Myös laajojen rakennuskokonaisuuksien kuvaaminen ja erityisesti haja-asutusalueen inventointi saattaa edellyttää pihapiiriin tuloa.

”Jos asukkaat ovat kotona maastokäynnin aikana, ilmoitamme heille kuvauksesta käynnin yhteydessä. Mikäli asukkaat eivät ole kotona, tehdystä käynnistä kerrotaan erillisellä tiedotteella. Asukkaiden ei tarvitse olla kotona, eikä toiminta edellytä heiltä erityisiä toimenpiteitä”, selventää Fingerroos.

Lisätietoja:
Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 133 4235