Uusi biolaitos rakennetaan Nokian Koukkujärvelle

Pirkanmaan Jätehuollon hallitus teki kokouksessaan 15.3. investointipäätöksen biolaitoksen rakentamisesta Nokian Koukkujärven jätekeskukseen. Laitos käsittelee yhtiön 17 omistajakunnan biojätteet ja Nokian jätevesilietteet. Laitoksella tuotetaan biokaasua ja luomulannoitteita.

Pirkanmaa mukaan lähijunapilottiin – Nokia mukana suunnittelussa

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut alueellisen junaliikenteen pilottien jatkosuunnitteluun Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Pohjanmaan hankkeet. Yhtenä Pirkanmaalta esitetyistä yhteyksistä on Tampere-Tesoma-Nokia –lähijunayhteys, joka toteutettaisiin vuosina 2020-2022. Pilottihankkeen tavoitteena on löytää sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voitaisiin kehittää ja liikennöidä myös pitkällä aikavälillä. Lähijunapilotti parantaisi Nokian ja Tampereen välisiä junayhteyksiä sekä mahdollistaisi joukkoliikenteen matkustajamäärien lisääntymisen.

Uusia asuinkerrostaloja Nansotalon tehdasmiljööseen Nokialle

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee 22.1.2019 kokouksessaan Nanson Kiinteistöt Oy:n asemakaavamuutoksen ehdotusta, joka koskee Nokian keskusta-alueella sijaitsevaa, noin neljän hehtaarin kokoista Nansotalon kiinteistöä. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on säilyttää nykyisen tehdasrakennuksen vanhimmat osat, lisätä kiinteistön rakennusoikeutta sekä muuttaa tontin käyttötarkoitusta asuinrakentamisen mahdollistamiseksi.

Nokian kaupungin uudessa brändi-ilmeessä näkyvät kasvava kaupunkisiluetti, vesistöt ja teollinen historia

Nokian kaupunki ottaa käyttöön uuden tunnuksen, sloganin sekä visuaalisen ilmeen 8.1.2019 alkaen. Muutoksen taustalla ovat vuonna 2017 vahvistettu Nokian kaupungin uusi strategia sekä kilpailukyvyn ja kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen. Brändistrategiassa ja sen ydinviesteissä kiteytyvät Nokian kaupungin ainutlaatuisuus osana Pirkanmaata ja sen keskeisintä kaupunkiseutua.