Nokianvaltatien saneeraus jatkuu ensi keväänä


Nokian kaupunki on tehnyt saneeraustyötä syksyn 2019 aikana Nokianvaltatiellä Vihnussillan ja Sarpatintien välillä. Saneeraustyön tavoitteena on kaventaa nykyistä ajorataa ja leventää jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Samassa yhteydessä myös Nokian Vesi Oy on saneerannut vesijohtoverkostoa Vihnussillalta Sarpatintielle sekä paineviemäriä Vihnussillalta Maatialankadulle. Tavoiteaikataulu työn valmistumiselle on ollut vuoden 2019 loppu. Katusaneeraustyöt keskeytetään talven ajaksi ja ne saadaan päätökseen keväällä 2020. Vesijohtoverkoston saneeraus saatetaan loppuun heti vuoden 2020 alussa säiden niin salliessa.

Ilmakuva Nokianvaltatiestä ja Vihnussillasta.

Nokianvaltatien saneeraustöitä on merkittävästi hidastanut maakaasun käyttörajoitusalueella työskenteleminen, joka on vaatinut alkuperäisistä suunnitelmista poikkeavia ratkaisuja. Lisäksi marraskuulle osunut pakkaskausi keskeytti reunakiveys- ja päällystystyöt maan routimisen vuoksi.

Nokianvaltatien kaikki ajokaistat sekä etelänpuoleinen jalankulku- ja pyöräilyväylä saadaan käyttöön joulukuun 2019 aikana, kun tilapäiset liikennejärjestelyt puretaan. Katusaneeraus jatkuu keväällä 2020 pohjoispuolen jalankulku- ja pyöräilyväylällä, kun reunakiveys- ja päällystystöitä jatketaan lumien ja roudan sulamisen jälkeen. Vuoden 2020 alussa jatkuvat vesijohtoverkostotyöt saatetaan loppuun yhdistämällä uudet vesijohdot kolmesta kohdasta käytössä olevaan vesijohtoverkostoon.

Lisätietoja:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780