Yhteenveto kaupungin vuoden 2023 ilmastotoimista on julkaistu


Yhteenveto Nokian kaupungin vuoden 2023 ilmasto- ja energiatehokkuustoimista on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Ilmastoraportti kokoaa yhteen vuoden 2023 keskeiset toimet ja nostaa esiin tärkeimmät ilmastotyöhön liittyvät talousarviotavoitteet vuodelle 2024. Lisäksi raporttiin on koottu erilaisia tunnuslukuja ja trendejä ilmastopäästöjen kehityksestä ja toiminnan muutoksista Nokialla. Ilmastoraportti menee tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Vuoden 2023 aikana on käyty vilkasta keskustelua kaupungin tulosalueilla ja mietitty, millä toimilla kaupunki voi vähentää ilmastopäästöjä ja ohjata kehitystä oikeaan suuntaan.

– Keskusteluissa on käynyt ilmeiseksi, että ilmastotyö linkittyy lähes kaikkeen tekemiseen, toteaa energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Nurmioja. Toimet konkretisoituvat vähitellen hankkeiksi ja toimintatapojen muutoksiksi.

 

Maankäytön suunnittelulla ohjataan liikkumista kestävämpään suuntaan

Hyvä maankäytön suunnittelu on kaupungin ilmastotyön keskiössä. Kaupunkirakenteen tiivistäminen joukkoliikenteen, hyvien kävely- ja pyöräilyreittien ja palveluiden äärelle ohjaa liikkumista kestävämpään suuntaan. Tätä kehitystä tuetaan sujuvien kulkureittien kehittämisellä erityisesti matkakeskukselle ja mm. Harjuniityn lähijunaseisakkeen kaavoituksella. Lähijunan ja bussien matkustajamäärät ovatkin selkeässä nousussa.

 

Energiasektorin päästöt ovat vähentyneet hyvää tahtia

Energiasektorin päästöt ovat Nokialla vähentyneet jo puoleen vuoden 2007 tasosta. Kaukolämmön tuotannossa on luovuttu maakaasusta, sähköä tuotetaan aiempaa enemmän uusiutuvilla energialähteillä ja maalämmön hyödyntäminen on lisääntynyt. Kaupunki on myös määrätietoisesti saneerannut omaa rakennuskantaansa energiatehokkaammaksi ja pyrkinyt uudisrakentamisessa keskimääräistä laadukkaampaan rakentamiseen.

 

Vuonna 2024 huomio on erityisesti hiilinieluissa ja resurssitehokkuudessa

Vuonna 2024 jatketaan pitkälti samoilla teemoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään hiilinieluihin ja lähdetään selvittämään, miten paljon hiilinielua on mahdollista vahvistaa metsänhoitotapojen muuttamisella kaupungin metsissä. Hiilijalanjäljen laskentaa pilotoidaan myös rakennushankkeissa ja ateriapalveluissa. Resurssitehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota mm. tehostamalla kaupungin sisäistä kuljetuslogistiikkaa, vähentämällä ruokahävikkiä, lisäämällä rakentamisen kiertotaloutta ja tehostamalla jätteiden lajittelua kaupungin kiinteistöillä. Ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien keskiössä on erityisesti hulevesien hallinnan kehittäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

 

Lisätiedot:
Energia- ja ilmastoasiantuntija Satu Nurmioja, puh. 040 619 7365
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Aineistot:

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportti (pdf)
Nokian ilmastovahti www.nokiankaupunki.fi/ilmastovahti
Hiilineutraali Nokia 2030 -sivusto www.nokiankaupunki.fi/hiilineutraalinokia2030