Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.11.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.11.

Henkilöstöä koskevat strategiset tavoitteet

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi henkilöstön strategisten tavoitteiden tilannekuvan.

Talouden kuukausikatsaus 10/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen lokakuulta 2023.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu osayleiskaavaa koskevan valituksen johdosta

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, ja

2. että pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta heti kokouksessa.

Osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu määrääminen osittain voimaan

Kaupunginhallitus päätti

1. määrätä Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen tulemaan voimaan karttaliitteessä esitetyn rajauksen mukaisesti,

2. antaa päätöksen välittömästi tiedoksi valittajalle ja Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, ja

3. että pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta kokouksessa.

Tampereen seudun ICT-strategia

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Tampereen seudun ICT-strategian.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-10-19-1, 536-10-19-2 ja 536-10-9903-0 asemakaavan muuttamista, Sarpatintie 12

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan maankäyttö- ja luovutussopimuksen, kun sopimuksessa mainitut vakuudet on toimitettu kaupungille.

Asemakaavanmuutos 10. kaupunginosa kortteli 19, Sarpatintien kerrostalokortteli

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.

Kuntastrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030” väliarviointi

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. merkitsee tiedoksi strategian väliarvioinnin ja

2. hyväksyy strategian seurantamittariston liitteen mukaisesti päivitettynä.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 13.11.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista Nokialla

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi huhtikuu 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat