Tottijärvi-Seura ry

Seuran tarkoituksena on Tottijärven kyläalueiden asukkaiden viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden ja kulttuurin vaaliminen sekä kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä huvitilaisuuksia ja toimimalla muin samantapaisin soveltuvin keinoin kyläläisten parhaaksi.

Tottijärvi-Seura ry julkaisee Tottijärven Kylälehteä, joka on ilmestynyt vuodesta 1989 lähtien.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö:
Ojanen Anja, puheenjohtaja
Takaisin yhdistys- ja järjestöhakemistoon