Nokian Maaseutuhelmet -hanke

Nokian kaupungilla alkoi syyskuun 2022 alussa Nokian Maaseutuhelmet -hanke, jonka tavoitteena on Nokian maaseutualueiden palveluiden ja elämysten kartoittaminen, kehittäminen ja esilletuominen tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeella tuodaan esiin maaseudun vahvuuksia ja elinvoimatekijöitä, joita kartoitetaan yhdessä paikallisten kanssa. Hanke tähtää Nokian maaseutu- ja taajamakylien houkuttelevuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen ja tavoitteena on myös yhteistyön kehittäminen, sekä kylien kesken että myös kylien ja kaupungin viranhaltijoiden välillä. Hankkeessa kartoitetaan kylien palvelu- ja tapahtumatarjontaa, kehitetään sitä entistä elinvoimaisemmaksi uusia matkailu- ja palvelupaketteja tuotteistamalla ja tuodaan sitä näkyvästi esiin eri kanavien kautta.

Hankkeella tavoitellaan yhteisöllisyyttä, kyläyhteisöjen aktivointia ja toimintatapana on yhteissuunnittelu osallistavia työmenetelmiä käyttäen. Hankkeen kautta kylille jaetaan tietoa omaehtoiseen kyläkehittämiseen, hankeosaamista, digitaitoja, tapahtumatuottamisen taitoja sekä markkinointi- ja tuotteistamisosaamista.

Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Hanke tukee eri toimijoiden osallistamista, laajaa yhteistyötä, parempaa viestinvaihtoa ja tiedonkulkua sekä rohkeutta kokeiluihin.

Hankeaika on 1.9.2022-31.12.2023. Nokian Maaseutuhelmet -hanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021-2022).