Nokian kaupunki haluaa lisätä asukkaiden osallisuutta

Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Työskentely tavoitteen saavuttamiseksi on aloitettu Nokian kaupunkiorganisaation sisällä, ja se laajenee ensimmäisen kerran kuntalaisten keskuuteen maaliskuun lopussa järjestettävän Osallisuusfoorumin muodossa. Vuoteen 2030 tähtäävän strategisen tavoitteen ensimmäisessä vaiheessa tehtävänä on luoda yhteinen ymmärrys siitä, mitä osallisuus tarkoittaa.

Nokian kaupungin työntekijät entistä tyytyväisempiä työnantajaansa — 81% kaupungin työntekijöistä suosittelisi työnantajaa ystävälleen

Nokian kaupungin työntekijät arvioivat kaupungin työnantajana verrokkikuntia paremmaksi useilla työyhteisön toimivuutta, työtä ja johtajuutta mittaavilla mittareilla. Jopa 81% työntekijöistä olisi valmiita suosittelemaan ystävälleen Nokian kaupunkia työnantajana. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen kunta-alan työntekijöille teettämästä Kunta10-tutkimuksesta. Kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä seurataan työtä ja työn muutoksia, työyhteisöjen tilaa sekä johtamista ja esimiestyötä.

Nokian kaupungin päättäjät saivat lapsinäkökulmasta muistuttavat lapsilasit

Nokialla järjestettiin 14.11. ennen kaupunginvaltuuston kokousta tempaus, jossa muistutettiin päättäjiä lapsinäkökulman huomioimisesta päätöksenteossa. Tempauksessa luovutettiin päättäjille varhaiskasvatuksessa olevien lasten askartelemat lapsilasit ja saatekirje lapsivaikutusten arvioinnin merkityksestä. Päättäjät vastaanottivat lapsilasit ilolla.

Kuntalaiskyselyllä selvitetään nokialaisten näkemyksiä kaupungista – vastaamalla vaikutat palvelujen kehittämiseen

Nokialaisille suunnattu kuntalaiskysely on avattu verkossa. Siihen vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kuntalaiskyselyä on tänä vuonna laajennettu eri elämänvaiheet kattavaksi elinkaarikyselyksi, jossa on oma erillinen osio yläkouluikäisille. Alakoululaisten osuus kuntalaiskyselystä toteutettiin jo viime vuonna.

Nokian kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeinen kokous pidetään 6. kesäkuuta klo 18

Maanantaina 6. kesäkuuta kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään viime vuoden arviointikertomusta, tilinpäätöstä, hyvinvointitilinpäätöstä sekä henkilöstöraporttia. Esityslistalla on lisäksi muun muassa lisämäärärahaesitys Harjuniityn monitoimikentän rakentamiseen sekä Nokian ratapihan kehittämishankkeen päivitetty toteuttamissopimus. Kokousta voi seurata klo 18 alkaen suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalla.