Nokian kaupungin uudessa brändi-ilmeessä näkyvät kasvava kaupunkisiluetti, vesistöt ja teollinen historia

Nokian kaupunki ottaa käyttöön uuden tunnuksen, sloganin sekä visuaalisen ilmeen 8.1.2019 alkaen. Muutoksen taustalla ovat vuonna 2017 vahvistettu Nokian kaupungin uusi strategia sekä kilpailukyvyn ja kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen. Brändistrategiassa ja sen ydinviesteissä kiteytyvät Nokian kaupungin ainutlaatuisuus osana Pirkanmaata ja sen keskeisintä kaupunkiseutua.

Kulttuuriympäristöselvityksen maastotyöt alkavat Siurossa, Kuljussa ja Linnavuoressa

Nokian kaupunki on laatimassa Siuron, Kuljun ja Linnavuoren alueelle vuonna 1981 laaditun, vanhentuneen osayleiskaavan tilalle uutta osayleiskaavaa, jonka tarkoituksena on selvittää maankäytön kehittämismahdollisuudet, luontoarvot, arkeologiset arvot, kulttuuriympäristö ja rakennusperinne sekä mahdolliset ympäristöhaitat. Työhön liittyy kulttuuriympäristöselvitys, joka aloitetaan alueella syyskuussa 2018.