Nokian Harjuniityn keskustan ja lähijunaseisakkeen kaavoitus etenee – monipuolista asumista ja uusia palveluita

Nokian Harjuniityn keskustan ja seisakkeen suunnittelu on edennyt asemakaavan muutoksen luonnosvaiheeseen. Harjuniityn nykyisen asuinalueen eteläpuolelle on suunnitteilla uusi lähijunaseisake sujuvine kulkuyhteyksineen ja liityntäpysäköintialueineen sekä tiivistä asuin-, liike- ja toimitilarakentamista seisakkeen ympärille. Nokian kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaluonnosta seuraavassa kokouksessaan 12.12.2023.

Nokian Kartanonrannan suunnittelu etenee – yhteisöllisellä alueella asuu 1500 asukasta vuonna 2035

Nokian Kartanonrannan kaavasuunnitelmat ovat edenneet luonnosvaiheeseen. Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu viitesuunnitelma, joka toimii visiona tulevasta asuinalueesta. Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Alue on aiemmin tunnettu Sahanrantana. Kaavaluonnosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 23.5.2023.