Nokian taajamametsille laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa – asukkaat voivat vaikuttaa kyselyyn vastaamalla


Nokian kaupunki laatii vuoden 2019 aikana suunnitelman kaupungin taajamametsien hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Työn tavoitteena on saada hyvä kokonaisnäkemys nokialaisten metsien nykytilasta sekä niiden virkistysarvoista. Suunnitelman avulla metsien hoitotöitä voidaan suorittaa pitkäjänteisesti ja ennakoivasti.

”Taajamametsien hoito- ja kehittämissuunnitelma ottaa kantaa eri alueiden hoitotoimien kiireellisyyteen ja pyrkii löytämään tasapainon erilaisten toiveiden ja tarpeiden kesken. Haluamme löytää kunkin metsän potentiaalin ja kehittää sitä niin, että kaupunkilaisten moninaiset ja välillä myös ristiriitaiset tarpeet pystytään huomioimaan mahdollisimman hyvin”, kertoo kaupunginpuutarhuri Virpi Hannuksela Nokian kaupungilta.

Hannukselan mukaan taajamien puistometsillä on moninaisia tehtäviä. Ne ovat osa viherverkkoa ja muodostavat tärkeitä yhteyksiä isompien luontoalueiden välillä tarjoten kaupunkilaisille paikkoja virkistymiseen, ulkoiluun ja liikkumiseen. Taajamametsät ovat myös monien kasvi- sekä eläinlajien elinympäristö ja antavat näkö-, pöly- ja melusuojaa esimerkiksi asuntoalueiden ja liikenteen välissä.

Taajamametsäsuunnitelmaa varten kerätään tietoa puustosta ja selvitetään mitä puulajeja alueella on ja minkä kokoista puusto on. Lisäksi arvioidaan puiden kuntoa ja niiden kasvutiheyttä sekä tarkastellaan pensaskerroksen lajistoa ja tiheyttä. Tärkeää on myös arvioida mihin suuntaan metsä on kehittymässä, mitkä ovat kunkin metsän virkistysarvoja ja miten metsiä tällä hetkellä käytetään.

Kartoitustöiden yhteydessä tarkkaillaan myös kaupungin metsäalueiden luvatonta käyttöä, kuten esimerkiksi kompostointikasojen sijoittamista metsään tai erilaisten rakennelmien tai suurten trampoliinien sijoittamista tontin ulkopuolelle.

Hoito- ja kehittämissuunnitelmasta vastaa Nokian kaupungin infrapalvelut ja metsien kartoitustyön tekee kesän 2019 aikana metsätalousinsinööriksi opiskeleva Piela Leinonen. Leinonen tekee tulevan syksyn aikana myös taajamametsiin liittyvän opinnäytetyön Nokian kaupungille.

Suunnitelman laadintaan varten nokialaisilta kerätään toiveita ja näkemyksiä taajamametsien hoitoa ja kehittämistä varten. Tiedot kerätään verkkokyselyn avulla, johon voi vastata tästä linkistä. Kysely on avoinna 31.7.2019 asti.

Lisätietoja:
Virpi Hannuksela, kaupunginpuutarhuri, puh. 044 906 1245, sähköposti: virpi.hannuksela@nokiankaupunki.fi
Piela Leinonen, metsäharjoittelija, sähköposti: piela.leinonen@nokiankaupunki.fi