Nokialla edistetään kierrätystä uudella korttelikeräysmallilla


Nokialla suunnitellaan ensimmäistä korttelikeräyksen pilottihanketta, jossa noin 50 kotitalouden asuinalueelta kerätään jopa seitsemää jätelajia. Pilottihanke on asuinalueen asukkaille vapaaehtoinen ja sen toteuttavat yhteistyössä Molok Oy sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Tavoitteena on kerätä kokemuksia uudenlaisesta jätteiden keräystavasta.

Äiti ja tyttö lajittelevat jätteitä rivissä oleviin syväkeräysastioihin.

Vesitorninmäen asuinalueen korttelikeräyskokeilu on suunniteltu alkavaksi kesän 2019 aikana ja se kestää yhden vuoden. Korttelikeräyksellä tarkoitetaan lähellä kotia sijaitsevaa asukkaiden yhteistä keräyspistettä, jossa lajitellaan eri jätelajeja.

Nokian pilottihankkeessa Kuntokadun, Vesitorninkaarteen ja Kontiokadun risteykseen toimitetaan uusi, avaimilla toimiva astiaryhmä, jossa lajitellaan sekajätteen lisäksi biojäte, paperi, kartonki, lasipakkaukset, metalli sekä muovipakkaukset. Pilotin aikana mukaan ilmoittautuneet kotitaloudet eivät käytä omaa seka- tai biojäteastiaa.

”Olemme toteuttaneet vastaavanlaisen pilottihankkeen Ruotsin Falunissa vuonna 2016 onnistunein tuloksin. Korttelikeräys sopii erinomaisesti tiheästi asutulle pientaloalueelle, jossa asukkailla ei ole lähellä helppoa kierrätysmahdollisuutta. Syväkeräysastiat mahdollistavat jätteiden ja erityisesti muovipakkausten lajittelun lähellä kotia ja säästävät myös jätehuoltokustannuksissa, sillä tyhjennyskertojen määrä vähenee”, kertoo Molok Oy:n kiertotalousasiantuntija Jenni Rahkonen.

Molok toimittaa pilottihankkeen keräyspisteeseen syväkeräysastiat. Pirkanmaan Jätehuolto vastaa niiden tyhjentämisestä sekä kerätyn materiaalin toimittamisesta eteenpäin hyötykäyttöön. Jätehuollolle määritellään kotitalouskohtainen vuosikustannus ja lajittelun sujuvuutta seurataan pilotin aikana.

”Lähestymme Vesitorninmäen asukkaita kirjeitse kevään aikana, kun jätelautakunta on käsitellyt pilottihankkeen kokouksessaan. Asukkaat voivat ilmoittaa halukkuutensa osallistua korttelikeräyksen pilottihankkeeseen, joka toteutuu jos riittävästi kotitalouksia ilmoittautuu mukaan. Toteutuessaan tämä kokeilu antaa meille tärkeää tietoa siitä, kuinka motivoituneita erityisesti pientaloalueen kotitaloudet ovat lajittelemaan jätteitä ja toimittamaan niitä yhteiseen keräyspisteeseen omien jäteastioiden sijasta”, sanoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.

”Euroopan Unioni on asettanut jäsenmailleen kovat kierrätystavoitteet vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii meiltä runsaasti erilaisia toimenpiteitä, joista korttelikeräyksen järjestäminen pientaloille on yksi ratkaisu. On hienoa, että Nokialla päästään kokeilemaan uusia, innovatiivisia kierrätysmenetelmiä ja asukkaat pääsevät osallistumaan kierrätysasteen parantamiseen. Tämä hanke tukee erinomaisesti tavoitettamme olla ekologinen kaupunki”, kuvailee kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen Nokian kaupungilta.

Lisätietoja:
Molok Oy, kiertotalousasiantuntija Jenni Rahkonen, puh. 040 661 4416
Pirkanmaan Jätehuolto Oy, tekninen päällikkö Timo Varsala, puh. 03 240 5421
Nokian kaupunki, kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780

www.pjhoy.fi/korttelikerays