Nokian Kartanonrannan suunnittelu etenee – yhteisöllisellä alueella asuu 1500 asukasta vuonna 2035


Nokian Kartanonrannan kaavasuunnitelmat ovat edenneet luonnosvaiheeseen. Kaavasuunnittelun pohjaksi on laadittu viitesuunnitelma, joka toimii visiona tulevasta asuinalueesta. Nokian Kartanon ympärille rakentuvalle alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista sekä monipuolista palvelutoimintaa. Alue on aiemmin tunnettu Sahanrantana. Kaavaluonnosta käsitellään seuraavassa Nokian kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 23.5.2023.

– Tavoitteenamme on muodostaa Kartanonrannasta vetovoimainen, kiinnostava ja omaleimainen kaupunginosa, joka houkuttelee sekä asukkaita että vierailijoita. Suunnitelma koostuu kolmesta uudesta asumisen alueesta sekä kehitettävästä Nokian Kartanon pihapiiristä, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Kartanonrannan uudet asuinkorttelit sijoittuvat pääosin alueen itäpuolelle Nokianvirran ja Nuijamiestentien tuntumaan. Kaikista kortteleista on näkymät joko Nokianvirralle tai viheralueelle. Länsipuolen pientaloalueelle on suunniteltu lähes kahtakymmentä pientalotonttia. Lisäksi alueen keskellä on paikka uudelle päiväkodille.

– Kartanonrannan kaava mahdollistaa olemassa olevan kuorimorakennuksen kehittämisen palvelurakennukseksi. Sen yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös saunarakennus sekä vierasvenesatama, sanoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Fingerroosin mukaan rantaviivaa mukailee Nokian rantojen käytön vision mukainen yhtenäinen rantareitti, joka muodostaa kauniin kulkuyhteyden kaupungin keskustan ja kylpylähotelli Edenin välillä. Koko Kartanonrannan alueen läpi kulkee merkittävä viheryhteys, joka toimii sekä virkistyksen ydinalueena että liito-oravien reittinä.

Tavoitteena saada uusi asemakaava hyväksyntään ensi vuonna

Nokian kaupunki ja Nokia Oyj sopivat entisen sahan alueen kaavoituksen käynnistämisestä syksyllä 2020. Keväällä 2022 Nokian kaupunki, Nokia Oyj ja JM Suomi Oy neuvottelivat kiinteistökaupan esisopimuksen Kartanonrannan alueelle. Tulevassa kokouksessaan 23.5. Nokian kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaluonnoksen kanssa myös Nokian kaupungin ja JM Suomi Oy:n välistä Nokian Kartanon alueen kaavoituksen käynnistämissopimusta.

Sopimusten pohjalta laadittu Kartanonrannan kaavaluonnos mahdollistaa toteutuessaan uusia koteja 1500 asukkaalle, joka tarkoittaa vähintään 60 000 k-m² uudistuotantoa. Kaupunki edellyttää, että suunnittelussa huomioidaan alueen rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonympäristön arvot.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen kaavaluonnos on tarkoitus asettaa nähtäville mielipiteitä ja lausuntoja varten. Näiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan myös nähtäville. Tavoitteena on saada Kartanonrannan uusi asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuonna 2024.

Lisätiedot:
Johanna Fingerroos, kaavoitusarkkitehti, Nokian kaupunki, p. 040 133 4235
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, Nokian kaupunki, p. 044 486 1609

Nokian Kartanon ympäristöön rakentuva uusi Kartanonrannan asuinalue sijoittuu Nokian keskustan ja Viholan asuinalueen väliin Nokianvirran varteen.