Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa – Nokian kaupunki varautuu säästötoimiin

Valtakunnallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa 10.10. Sähköstä voi talven aikana tulla pulaa. Nyt onkin tärkeää miettiä omia kulutustottumuksia ja pyrkiä vähentämään sähkön käyttöä erityisesti kulutushuippujen klo 8-10 ja 16-18 aikaan. Nokian kaupunki on omissa kiinteistöissään tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Syksyn aikana on kartoitettu, onko vielä löydettävissä uusia energiansäästökohteita. Päätöksiä säästötoimista ei ole vielä tehty.

Energiansäästö

Nokian kaupunki seuraa rakennusten, valaistuksen ja kulkuneuvojen energiankulutusta. Energiatehokkuuteen pyritään valitsemalla uusia energiatehokkaita ratkaisuja ja korjaamalla vanhaa.

Päästöt Nokialla

Nokian kaupungin tavoitteena on vähentää kaupungin alueella syntyviä kasvihuonekaasujen päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen määrän kehitystä seurataan vuosittain. Suurimmat päästöt syntyvät liikenteestä ja energian käytöstä.

Hiilineutraali Nokia 2030

Nokian kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on tehnyt ilmastotiekartan, johon kootuilla toimilla vähennetään kasvihuonekaasujen määrää. Lisäksi kaupunki vähentää energiankulutusta esimerkiksi vanhoja rakennuksia kunnostamalla. Kaupunki kannustaa myös asukkaita ja yrityksiä huomioimaan ilmaston omissa valinnoissaan.