Yhteenveto kaupungin vuoden 2023 ilmastotoimista on julkaistu

Yhteenveto Nokian kaupungin vuoden 2023 ilmasto- ja energiatehokkuustoimista on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Ilmastoraportti kokoaa yhteen vuoden 2023 keskeiset toimet ja nostaa esiin tärkeimmät ilmastotyöhön liittyvät talousarviotavoitteet vuodelle 2024. Lisäksi raporttiin on koottu erilaisia tunnuslukuja ja trendejä ilmastopäästöjen kehityksestä ja toiminnan muutoksista Nokialla. Ilmastoraportti menee tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Ilmastovahti tekee näkyväksi Nokian kaupungin ilmastotoimet

Nokian kaupungin ilmasto- ja energiatehokkuustoimista kertova ilmastovahti on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Ilmastovahti kertoo, millä toimilla kaupunki pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja miten tavoitteissa on onnistuttu. Kaupungin ilmastotoimien lisäksi voit seurata ilmastovahdista kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Palvelu pohjautuu kaupunginvaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymään Hiilineutraali Nokia 2030 -tiekarttaan.

Ilmastovahti

Ilmastovahti on Nokian kaupungin tuottama palvelu, josta voit seurata, millä toimilla kaupunki pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Palvelu pohjautuu kaupunginvaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymään Hiilineutraali Nokia 2030 –tiekarttaan. Kaupungin ilmastotoimien lisäksi voit seurata ilmastovahdista kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja kaupungin energiatehokkuustoimia.

Kaupungin energiatehokkuustyö tuottaa tulosta

Nokian kaupunki on jo pitkään panostanut energiatehokkuuteen, mutta kuluneena talvena energian säästämiseen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota energiakriisin seurauksena. Energiansäästöä tehostettiin talvella muun muassa katuvalaistuksen päällä oloaikaa lyhentämällä ja kaupungin kiinteistöjen sisälämpötiloja laskemalla. Toimenpiteiden myötä sähkönkulutus oli kuluneen talvena kiinteistöissä noin 6 % viime vuotta matalampaa. Katuvalojen sähkönkulutus puolestaan laski 4 % viime vuoteen verrattuna. Yhteensä sähkön hankintakustannuksissa kertyi arviolta noin 50 000 euroa säästöä marras-maaliskuun välisenä aikana. Säästetty kulutus vastaa noin 21 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakennustyöt alkavat

Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakennustyöt alkavat tällä viikolla. Kaupunki luovutti tontin urakoitsijalle keskiviikkona 3.5., ja ensimmäiset merkit rakennustyömaan käynnistymisestä näkyvät jo alueella. Alun perin työmaan piti käynnistyä toukokuun puolivälin jälkeen.