Valtuusto hyväksyi Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartan

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastotiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi Nokian kaupungin tekemän ilmastotyön. Ilmastotiekartta kattaa kaupungin omien ilmastonmuutoksen hillintätoimien lisäksi kaupungin päätösten vaikutukset asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien mahdollisuuksiin hillitä päästöjä omassa toiminnassaan. Valtuusto hyväksyi ilmastotiekartan 12.12. pidetyssä kokouksessa.

Kaupungin ilmastotoimet on koottu ilmastotiekarttaan – myös asukkaiden ja yritysten toimia tarvitaan

Nokian kaupunki on ollut vuodesta 2019 asti mukana ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkostossa. Hiilineutraali kunta on myös yksi kaupungin strategian kärkihankkeista. Kaupungin ilmastotoimet on nyt koottu ilmastotiekarttaan. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessa ja kaupunginjohtajan päätösehdotuksessa sitä esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi joulukuussa.

Kaupunginhallitus päättää energiansäästötoimista maanantaina 31.10.

Nokian kaupunki on jo pitkään panostanut energiatehokkuuteen. Energiamarkkina on kuitenkin tällä hetkellä haasteellinen ja lisää nopeita energiansäästötoimia tarvitaan energiapulan välttämiseksi. Kaupunginhallitus päättää kaupungin energiansäästötoimista maanantain 31.10. kokouksessa. Nokian kaupunki osallistuu myös valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan sekä varautuu sähkönjakelun keskeytyksiin.

Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa – Nokian kaupunki varautuu säästötoimiin

Valtakunnallinen Astetta alemmas -energiansäästökampanja alkaa 10.10. Sähköstä voi talven aikana tulla pulaa. Nyt onkin tärkeää miettiä omia kulutustottumuksia ja pyrkiä vähentämään sähkön käyttöä erityisesti kulutushuippujen klo 8-10 ja 16-18 aikaan. Nokian kaupunki on omissa kiinteistöissään tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Syksyn aikana on kartoitettu, onko vielä löydettävissä uusia energiansäästökohteita. Päätöksiä säästötoimista ei ole vielä tehty.

Energiansäästö

Nokian kaupunki seuraa rakennusten, valaistuksen ja kulkuneuvojen energiankulutusta. Energiatehokkuuteen pyritään valitsemalla uusia energiatehokkaita ratkaisuja ja korjaamalla vanhaa.