Uudelle työntekijälle

Oletko aloittamassa työt meillä Nokian kaupungilla? Onnittelut ja lämpimästi tervetuloa!

Tältä sivulta löydät kaikille uusille työntekijöille tarkoitettua tietoa kaupungista ja meillä työskentelystä.

Esihenkilösi huolehtii, että saat perehdytyksen työyksikkösi käytäntöihin.

Työsopimus ja koeaika

Palvelusuhteeseen tuleva saa työsuhteen alkaessa työsopimuksen, jossa määritellään oleelliset työsuhteeseen ja viran hoitamiseen liittyvät ehdot. Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa sekä viranhoitomääräyksissä. Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa harkita, vastaako tehty työsopimus tai vastaanotettu virka etukäteisodotuksia. Koeaika on enintään 6 kuukautta, lyhyemmissä määräaikaisuuksissa enintään puolet työsuhteen kestosta.   

Verokortti ja palkka  

Toimita verokortti ja mahdollinen jäsenmaksuvaltakirja (toimitustapa vaihtelee liittokohtaisesti) heti palvelussuhteen alkaessa palkanlaskentaa varten joko 

  • sähköpostilla palkanlaskenta[at]nokiankaupunki.fi
  • sisäisellä postilla henkilöstöhallinto/palkanlaskenta

Vakituisen henkilöstön palkka maksetaan viimeistään kuun 15. päivänä ja määräaikaisen henkilöstön palkka kuun viimeisenä arkipäivänä. Palkkaan kuuluvat erillislisät (esim. henkilökohtainen lisä) maksetaan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palveluvuosien perusteella määräytyvät lisät muodostavat osan varsinaisesta palkasta.  

Esitä esihenkilöllesi alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset. Kopiot työtodistuksista lähetetään palveluaikalisälaskentaa varten palvelussuhdeasiantuntijalle joko  

  • sähköpostilla skannattuna jenni.m.heikkila[at]nokiankaupunki.fi tai 
  • sisäisellä postilla henkilöstöhallinto/Jenni Heikkilä. 
  • HUOM! Valokuva sähköpostin liitteenä ei käy todistukseksi. 

Nokian kaupungin aiemmista palvelussuhteista ei tarvitse toimittaa työtodistusta. Myöskään opintotodistuksia ei tarvitse toimittaa henkilöstöhallintoon. 

Opettajien ensimmäinen vuosisidonnainen lisä haetaan erillisellä lomakkeella, johon liitetään aiemmat palvelussuhdetodistukset. Todistuksista tulee käydä ilmi päätoimisuus ja palkattomat keskeytykset. 

Työajat ja -vuorot  

Työnantaja määrittelee työ- ja virkaehtosopimuksen puitteissa työajan pituuden ja sijoittumisen. Vuoronvaihdosta ja muutoksista on aina sovittava esihenkilön kanssa. Ylitöitä tehdään vain työnantajan kirjallisesta aloitteesta (ylityömääräys) ja työntekijän suostumuksella. Työntekijän on hyväksyttävä ylitöiden tekeminen jokaisella kerralla erikseen. 

Työajanseurantaan Nokian kaupungilla käytetään mm. Flexim- tai Päikky-järjestelmää. Osa Nokian kaupungin työntekijöistä on kiinteässä työajassa ja osa liukuvan työajan järjestelmässä. Mikäli työtehtäväsi mahdollistaa etätyön tekemisen, keskustele asiasta esihenkilösi kanssa. Käytössämme on myös Fleximin mobiilileimaus, joka mahdollistaa työaikaleimaukset esimerkiksi etätyön yhteydessä.  

Henkilökortti  

Vakituiseen ja yli neljän kuukauden määräaikaiseen palvelusuhteeseen tulevalla on oikeus Nokian kaupungin henkilökorttiin. Henkilökorttikuvaukset järjestetään Pirkan opiston Taidehallilla. Enintään 4 kuukauden mittaiseen palvelussuhteeseen tulevalle tehdään Flexim-kulkulupa, jonka saa oman palvelualueen yhteyshenkilöltä. 

Työterveys 

Nokian kaupungin työterveyshuolto on järjestetty Terveystalossa. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluista vastuun kantaa Terveystalo Nokia (Kauppakatu 1-3, 37100 Nokia). Sairaanhoidossa käytössäsi ovat Terveystalon Pirkanmaan alueen kaikki toimipaikat. 

Terveystalon ajanvaraus tapahtuu valtakunnallisen ajanvarausnumeron kautta puh. 030 6000. Kun työsuhteesi on alkanut, voit käyttää myös ohjaavaa verkkoajanvaraustamme. 

Nokian kaupungin uusien työntekijöiden tulee esittää todistus terveydentilastaan ennen työn vastaanottamista. Tämä terveystarkastus tehdään Suomen Terveystalon Nokian toimipisteissä.  Varaa aika työhöntulotarkastukseen KuntaRekryn kautta saamasi ohjeen mukaisesti.  

Työtapaturmat ja eläketurva

Nokian kaupungin työtekijöiden työtapaturmavakuutukset ovat IFissä. Työtapaturman sattuessa ilmoita asiasta heti esihenkilöllesi. Hoitoon hakeudutaan Terveystalon toimipisteisiin varaamalla aika 030 6000 tai ilman ajanvarausta Tampereen Rautatienkadun Terveystalon tapaturmaklinikalle. 

Eläkeyhtiömme on Kuntien eläkevakuutusyhtiö, Keva. Lisätietoja Kevan palveluista saat www.keva.fi 

Lomat ja poissaolot  

Loma-aikoja koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät voimassa olevasta oman alan työehtosopimuskirjasta ja lisäohjeistusta asiaan liittyen intranetistä. Työehtosopimukset löytyvät joko sähköisenä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT:n sivuilta  tai kirjana työyksiköstä. Loma-aikoihin liittyvissä kysymyksissä käänny esihenkilösi puoleen. Esihenkilö on tarvittaessa yhteydessä henkilöstöpalveluihin. 

Kaikista lomista ja poissaoloista sovitaan hyvissä ajoin esihenkilön kanssa ja poissaolot tallennetaan HR-järjestelmään Populukseen.  

Jos sairastut, ilmoita sairastumisestasi välittömästi esihenkilöllesi puhelimitse ja sovi sairauspoissaolostasi. Mikäli tarvitset lääkärin- tai hoitajantodistuksen, saat sen työterveydestä. 

Laitteet ja tunnukset 

Esihenkilösi huolehtii tarvittavista työvälineistä, esimerkiksi laitteiden tilaamisesta ja tunnusten välittämisestä. Mikäli tunnukset eivät toimi, ohjelman käyttöoikeuksissa on puutteita tai tarvitset tukea M365-ympäristöön liittyvissä ongelmissa, ole yhteydessä esihenkilöösi. 

Ruoka- ja kahvitauot ja tupakoimattomuus työaikana  

Ruoka- ja kahvitauot pidetään työ- ja virkaehtosopimusten ja paikallisen sopimuksen mukaisesti. Keskustele omassa työpaikassa sovituista periaatteista esihenkilösi kanssa.  

Nokian kaupunki on ollut savuton työpaikka jo vuodesta 2006 lähtien. 

Työpaikan turvallisuus 

Palohälytyksen sattuessa toimintaohjeet löytyvät työyksikön pelastussuunnitelmasta. Ilmoita AINA hätätilanteesta puhelimella hälytyskeskukseen 112. Poistumistieopasteet sijaitsevat hätäuloskäyntinä toimivien ovien ja ikkunoiden yläpuolella, sekä tarpeen mukaan käytävillä. Hissien käyttö tulipalotilanteessa on kielletty. 

Noudata kulunvalvonnasta annettuja ohjeita. Käytä kuvallista henkilökorttiasi aina kun liikut kaupungin tiloissa. 

Virastotalon ja kaupungintalon ulko-ovet ovat auki klo 9–15. Kaupungintalolla on päivisinkin käytössä ovisummeri, jota käyttämällä pääset sisään taloon. Jos asioit näissä paikoissa näiden aikojen ulkopuolella, ota yhteyttä suoraan henkilöön, jota olet menossa tapaamaan.  

Kaupungin toimitiloissa on tallentavia valvontakameroita. Kameravalvontaa toteutetaan esimerkiksi turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden suojaamiseksi. Kaupungin ajoneuvot on varustettu seurantalaitteilla, joten niitä käyttäviltä pyydetään asiaan liittyvä suostumus ja allekirjoitus. 

Työsuojelu ja yhteistoiminta 

Työsuojelun tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työpaikka sekä hyvinvoivat työntekijät. Nokian kaupungilla jokainen työntekijä kantaa oman vastuunsa työsuojelusta. Hyvä turvallisuuskulttuuri edellyttää koko henkilöstön sitoutumista työsuojelun tavoitteisiin. 

 Oman työsuojeluvaltuutettusi ja muun työsuojeluhenkilöstön yhteystiedot löytyvät intranetistä työsuojelun sivuilta. 

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa käsitellään työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Yhteistoimintaa ovat muun muassa henkilöstön ja esihenkilön keskinäinen vuorovaikutus, työpaikkakokoukset, tiedotustilaisuudet, kehityskeskustelut soveltuvin osin, neuvottelutilaisuudet, kehittämispäivät, laatu- ja tuloksellisuusryhmät sekä osallistuminen erilaisiin kehittämishankkeisiin.