Uusi ympäristönsuojeluyksikön julkaisusarja kertoo Nokian ympäristön tilasta


Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on julkaissut luontoselvitysten sarjan, jotka käsittelevät Nokian ympäristön tilaa. Selvitykset ovat valmistuneet vuonna 2017 ja ne keskittyvät Markluhdanlahteen, Maatialanharjun ja Siuron kääpälajistoihin sekä Nokian jäkälälajistoon, jolla arvioidaan kaupungin ilmanlaatua. Nyt julkaistut selvitykset ovat osa uutta ympäristönsuojeluyksikön julkaisusarjaa, jotka ovat kaikkien nokialaisten käytettävissä.

Luontoselvitysten sarjan kesällä 2017 ilmestynyt ensimmäinen osa käsittelee Markluhdanlahtea. Luontokartoituksessa selvitettiin alueen linnusto-, lepakko- sekä sudenkorentolajistoa. Markluhdanlahdella pesii monia uhanalaisia lintulajeja ja alueella jatketaan luonnonhoitotoimenpiteitä arvokkaan elinympäristön säilyttämiseksi.

Nokian jäkäläkartoitus toteutettiin kesän 2017 aikana nykyisen ilmanlaadun arvioimiseksi. Jäkälien tutkiminen on kustannustehokas tapa tutkia ilmanlaatua laajalla alueella. Vastaavat kartoitukset on toteutettu vuosina 1979, 1991 ja 1997.

Maatialanharjun ja Siuron kääpäselvitykset valmistuivat loppuvuodesta 2017. Maatialanharjun selvitys toteutettiin taustatiedoksi tekeillä olevalla alueen hoito- ja käyttösuunnitelmalle. Maatialanharju tunnetaan lahopuustoisena alueena ja sieltä löydettiin runsas kääväkäslajisto, kuten esimerkiksi alueellisesti uhanalainen pohjanrypykkä.

”Siuron kääpäselvityksen yhteydessä alueelta löydettiin mm. uhanalainen lakkikarakääpä sekä paljon muita huomionarvoisia lajeja. Lisäksi Siurosta löydettiin etelänalvejuuriesiintymä, joka on erittäin harvinainen saniaislajike. Löydös on lajin neljäs koko Pirkanmaan alueella”, iloitsee ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä.

Mäkelä kertoo, että ympäristönsuojeluyksikön on tarkoitus julkaista erilaisia selvityksiä osana kaikille avointa julkaisusarjaa myös jatkossa. Nokian ympäristö- ja luontotietoisuuden lisääminen kaupunkilaisten keskuudessa on yksi ympäristönsuojeluyksikön tehtävistä.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä, puh. 040 133 4451

Linkki luontoselvityksiin