Nokian kouluratkaisu tarkentumassa – yhden koulun sijaan kaksi uutta koulua


Nokian kaupungin keskustan kouluratkaisu on tarkentumassa. Nokian kaupungin sivistysjohtaja esittää, että Nokianvirran koulu ja Kankaantaan koulu rakennettaisiin erillisinä kouluina. Esityksen taustalla on muun muassa alueen oppilasennusteiden positiivinen kehitys sekä tonttikokoon liittyviä seikkoja.

Kankaantaan koulun kuva

Nokian kaupunki on suunnitellut, että Kankaantaan ja Nokianvirran koulut yhdistettäisiin yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun paikaksi on kaavailtu vanhan lukion tonttia. Keskustan kouluratkaisua ollaan nyt tarkentamassa ja sivistyslautakunta saa tiistaina käsiteltäväkseen esityksen, jossa koulut rakennetaan erikseen. Sivistysjohtaja esittää myös, että koulujen koko ja sijainti ratkaistaan jatkosuunnittelun ja tarveselvityksen kautta.

Keskustan kouluratkaisu on merkittävä ja siksi on tärkeää, että keskustan alueelle saadaan toimivat ja tarpeita vastaavat koulut, sivistysjohtaja Mika Seppänen toteaa.

Esityksen taustalla muun muassa aiempaa positiivisempi oppilasennuste

Vuonna 2018 tehdyn linjauksen taustalla olleissa oppilasennusteissa Nokianvirran ja Kankaantaan koulujen oppilasmäärän arvioitiin olevan noin 800 oppilasta. Uusien ennusteiden ja väestötavoitteiden mukaan kyseisten koulujen oppilasmäärä olisi tulevaisuudessa kuitenkin huomattavasti suurempi, yhteensä noin 965 oppilasta.

Syntyvyyden, muuttoliikkeen ja rakentamisessa tapahtuvien muutosten ennustaminen on vaikeaa. Nokian väkiluvun odotetaan kuitenkin edelleen jatkavan kasvuaan, ja keskustan alueella myös lapsimäärän ennustetaan kasvavan, Seppänen kertoo.

Uusien, nykystandardeilla tehtyjen selvitysten mukaan lukion vanhalle tontille ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa nykyennusteiden mukaiselle oppilasmäärälle mitoitettua, modernia ja toimivaa yhtenäiskoulua riittävine pihoineen ja liikunta-alueineen. Nokianvirran tai Kankaantaan koulujen tontit eivät myöskään ole pinta-alaltaan riittävän suuria yhden yhtenäiskoulun rakentamiseen.

Sivistyslautakunta käsittelee esitystä kokouksessaan tiistaina 22.8.2023.