Nokian kaupunki on ottamassa käyttöön Suomi.fi-viestit-palvelun


Nokian kaupunki ottaa asteittain käyttöön sähköisen Suomi.fi-viestit-palvelun. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa kuntalaisten sähköistä asiointia sekä edistää tietoturvallisuutta. Kaupunki korvaa asiakkaan tunnistamista vaativat, nykyiset lomakkeet uusilla verkkolomakkeilla.

Suomi.fi-viestipalvelun logo.

Suomi.fi-viestit-palvelu on jo käytössä Nokian kaupungin pysäköinninvalvonnassa, kirjaamossa, tietosuojakyselyissä sekä hulevesiasioissa. Palvelu täydentää muuta sähköistä asiointia kaupungin kanssa.

Kaupunki kannustaa nokialaisia tutustumaan uuteen palveluun. Viestit-palvelun avulla yhteydenpito on sujuvaa ja viestit myös säilyvät tallessa. Palvelussa vahva tunnistautuminen korvaa perinteisen allekirjoituksen. Käytettävyyttä helpottaa älypuhelimeen ladattava sovellus.

Kun kansalainen aktivoi Suomi.fi-viestit, antaa hän samalla suostumuksensa, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sähköisesti. Tämän jälkeen kaikki palvelua hyödyntävät viranomaiset ja organisaatiot toimittavat viestit sähköisesti, eikä niitä enää lähetetä postitse. Mikäli asiakas haluaa, hän voi palata käyttämään paperipostia asetuksia muuttamalla.

Asiakas voi laittaa asiansa vireille aivan samaan tapaan kuin ennenkin eli käyttämällä sähköistä asiointipalvelua, lähettämällä hakemuksen postitse tai asioimalla viraston palvelupisteessä.

Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämisestä vastaa Väestörekisterikeskus. Viestit-palvelua käyttävät esimerkiksi Poliisi ja Verohallinto sekä useat kunnat.

SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELU

• Osa Suomi.fi-portaalia www.suomi.fi ja toimii myös suorassa osoitteessa https://www.suomi.fi/viestit
• Käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.
• Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai varmennekortilla.
• Palvelun kautta kansalaiset voivat vastaanottaa viranomaisten lähettämiä tiedoksiantoja, päätöksiä ja muita asiakirjoja sähköisesti ja turvallisesti yhdestä paikasta.
• Lisätietoja Viestit-palvelusta löytää osoitteesta https://www.suomi.fi/tietoa-viesteista
• Kansalaisneuvonta auttaa Suomi.fi-verkkopalvelun käytössä. Lisätietoa osoitteesta https://www.suomi.fi/kansalaisneuvonta

Lisätiedot palvelun käyttöönotosta Nokian kaupungilla:
paikkatietoasiantuntija Lauri Vähätalo, 040 779 9233