Nokian kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2021: merkittävät investoinnit terveellisiin kouluihin ja hyvinvointikeskukseen sekä kaavoitukseen jatkuvat


Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäisen talousarvioesitys vuodelle 2021 sisältää mittavia investointeja uusiin terveellisiin ja turvallisiin kouluihin. Myös kuntalaisille tärkeiden perusturvapalveluiden tuleviin toimitiloihin panostetaan huomattavasti. Lisäksi investoinnit kaavoitukseen jatkuvat, jotta vetovoimaisen kaupungin asukasluku voi kasvaa tulevaisuudessakin.

Suurimmat investointikohteet tulevana vuonna ovat hyvinvointikeskuksen ensimmäinen vaihe (11 milj. euroa), Emäkosken koulu (6,3 milj. euroa) sekä Myllyhaan koulu (3,6 milj. euroa).

Kokonaisuudessaan vuoden 2021 investointimenot ovat kaupunginjohtajan esityksessä 35,8 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudella 2021–2023 investoinnit ovat yhteensä 102,3 miljoonaa euroa.

Kasvava kaupunki tarvitsee jatkuvaa kaavoitusta ja infrarakentamista

Nokian kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 25 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaupungissa oli syyskuun lopussa jo 34 335 asukasta. Väestönkasvun ennakoidaan jatkuvan vuosittain noin yhden prosentin vauhdilla.

Kaupungin kasvun turvaamiseksi tarvitaan kaavoitusta sekä panostusta infran rakentamiseen. Vuonna 2021 kaava-alueisiin investoidaan yhteensä 4 miljoonaa euroa. Harjuniitystä tulee haettavaksi uusia tontteja myös ensi vuonna. Taloussuunnitelmakaudella 2021–2023 suurimpia kaava-alueiden toteutuksia ovat Harjuniityn lisäksi Tanhuankadun ja Rounionkadun sekä Sammalisto-Tervasuon alueet.

Harjuniityn asuinalue ilmasta kuvattuna. Taloja, pihoja ja tie.
Harjuniityn alue. Kuva: Mikko Ovaska.

Kaupungin toimintakulut kasvavat aiemmasta

Verrattuna tämän vuoden muutostalousarvioon toimintakulut kasvavat ensi vuonna 1,5 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 3,1 miljoonaa euroa aiempaa enemmän. Erityisesti vammaispalvelut ja suun terveydenhuolto saavat suhteellisesti merkittävän lisäyksen rahoitusta. Perusturvassa vahvistetaan myös kotisairaalan toimintaa palkkaamalla kaksi uutta sairaanhoitajaa.

Absoluuttisesti suurin toimintakulujen kasvu kohdistuu sivistyspalveluihin. Kasvu on 2,8 miljoonaa euroa suhteessa kuluvan vuoden muutostalousarvioon ja 1,5 miljoonaa euroa suhteessa alkuperäiseen talousarvioon, mikä selittyy pitkälti palkkakulujen nousulla.

Perheille, lapsille ja nuorille tarjotaan ennaltaehkäiseviä palveluja

”Jatkamme myös ensi vuonna panostusta ennaltaehkäisevään työhön. Mikäli perheet saavat apua ajoissa, voidaan ennaltaehkäistä tilanteiden kriisiytymistä ja myös välttää kalliiden kustannusten syntymistä”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo.

Nokian kaupunki perustaa ensi vuonna uuden nuorten matalan kynnyksen palvelun, joka tarjoaa 13–17-vuotiaille mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tukea ja neuvontaa annetaan myös nuorten vanhemmille. Palveluun palkataan kolme uutta ammattilaista.

Kaupunkikuvaa siistitään ja tarpeettomia rakennuksia puretaan

Kuntalaiskyselyssäkin esille tulleeseen nokialaisten toiveeseen vastataan, ja kaupunki parantaa ensi vuonna yleisten alueiden ja puistojen ylläpitoa. Se tarkoittaa esimerkiksi puuston ja pensaikkojen karsimista sekä muuta yleisilmeen siistimistä. Kaupunki lisää myös katujen kunnossapidon rahoitusta.

Kaupunkikuvaa parantaa myös vanhojen käytöstä poistettujen rakennusten purkaminen. Ensi vuonna on tarkoitus purkaa vanhan varikon sekä Koskenmäen vanhan päiväkodin rakennukset.

Lisävelkaantuminen johtuu investointitarpeesta

Kaupungin velkaantuminen jatkaa kasvuaan johtuen merkittävästä investointiohjelmasta. Vuonna 2021 kaupunki velkaantuu 18 miljoonaa euroa ja yhteensä taloussuunnitelmakauden 2021–2023 nettovelkaantuminen on 50,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 asukaskohtainen velan määrä on noin 3500 euroa, kasvua on 518 euroa asukasta kohden.

Talousarvio on ensi vuonna 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Syksyllä laadittu muutostalousarvio vuodelle 2020 on niin ikään ylijäämäinen 4,3 miljoonaa euroa.

Verotulojen ennakoidaan kasvavan ensi vuonna noin 147 miljoonaan euroon eli 4,7 % suhteessa vuoden 2020 muutettuun talousarvioon. Verotulot ovat kuitenkin heikkenemässä vuoden 2020 alkuperäisestä talousarviosta 0,5 % johtuen talouden yleisestä poikkeustilanteesta. Veroprosentit säilyvät ensi vuonna ennallaan.

”Kaupungin budjetin pelastaa valtionosuuksien kasvu. Ilman valtion lisärahoitusta talousarvio olisi koko suunnitelmakaudella alijäämäinen. On huomattava, että valtion poikkeukselliset panostukset kuntatalouteen ovat määräaikaisia kuluvalle ja ensi vuodelle”, sanoo talousjohtaja Mikko Koskela.

Talousarviossa ei ole huomioitu tulevaa sote-uudistusta.

Nokian kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle 16. marraskuuta. Ensi vuoden talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 7. joulukuuta.

Nokian kaupungin talousarvioesityksen 2021 avainluvut

  • Asukasluku 34 700
  • Tulovero 21 prosenttia
  • Ylijäämä 3,7 milj. €
  • Vuosikate 16,8 milj. €
  • Poistot 13,2 milj. €
  • Investoinnit (netto) 36,2 milj. €
  • Lainaa per asukas 3 546 €
  • Lainakanta 120,7 milj. €

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422

Päivitetty 5.11. klo 20.20: korjattu lainan määrä per asukas oikeaksi.