Nokian kaupunginhallituksen päätöksiä 20.4.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 20.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.4.

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen valtuustokaudella 2017 – 2021, muutos tuen kauteen 1.6.2019 – 31.5.2020

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää että

1. valtuustoryhmien toiminnan tuen kautta 1.6.2019 – 31.5.2020 jatketaan 31.12.2020 saakka ja, että kyseisen kauden osalta tuen käytöstä on esitettävä hallintojohtajalle selvitys ja pyydettäessä kuitit tammikuun 2021 loppuun mennessä ja

2. edellä todettu muutos ei vaikuta kauden 1.6.2020 – 31.5.2021 tuen myöntämiseen.

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 130 tontti 2

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 4. kaupunginosan korttelia 130 sekä katu- ja virkistysalueita.

Talouden kuukausikatsaus 3/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen maaliskuulta 2020.

Lisämääräraha terveyskeskuksen purkamista varten ja investointimäärärahojen siirto

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. myöntää tilapalveluiden tulosalueelle käyttötalouden lisämäärärahaa 1,1 milj. euroa     terveyskeskuksen purkamista varten

2. lisätä vuoden 2020 talousarvion investointiosaan investointihankkeet pääkirjaston rakentaminen, alasairaalan peruskorjaus, yläsairaalan peruskorjaus ja Koto-Kavolin peruskorjaus ja

3. siirtää investointimäärärahaa hyvinvointikeskushankkeelta 550 000 euroa pääkirjaston rakentamiseen sekä 400 000 euroa vanhojen sairaalarakennusten peruskorjaushankkeille seuraavasti: alasairaalan peruskorjaus 165 000 euroa, yläsairaalan peruskorjaus 165 000 euroa ja Koto-Kavolin peruskorjaus 70 000 euroa.

Koronaviruspandemian tilannekuva

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat