Markkinaoikeus antoi kaupungille luvan hyvinvointikeskuksen rakennusurakkaa koskevan päätöksen täytäntöönpanoon


Markkinaoikeus on välipäätöksellään 3.12.2020 päättänyt sallia Nokian hyvinvointikeskuksen KVR-rakennusurakkaa koskevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon kaupungin vaatimuksen mukaisesti. Markkinaoikeus toteaa päätöksensä perusteluissa mm. että hankinnan viivästymisellä olisi Nokian kaupungin koko terveydenhuoltopalveluiden kannalta haitallisia vaikutuksia, jotka ovat merkittäviä.

”Kaupunki on erittäin tyytyväinen markkinaoikeuden päätökseen, joka on perusteltu kattavasti. Markkinaoikeuden päätös tarkoittaa, että hyvinvointikeskuksen toteuttamista voidaan jatkaa suunnitellusti.”, talousjohtaja Mikko Koskela kertoo.

Kaupunginvaltuusto päättää talousarviokokouksessaan 7.12.2020 hyvinvointikeskuksen rakentamiseen tarvittavista määrärahoista. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen on tarkoitus käynnistää ensi keväänä. Kaupunginhallitus valitsi 14.9.2020 tulevan hyvinvointikeskuksen urakoitsijaksi Skanska Talonrakennus Oy:n. Hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen ja vaadittu mm. hankintapäätöksen kumoamista. Markkinaoikeus antaa valituksen johdosta päätöksensä erikseen myöhemmin.

Markkinaoikeuden täytäntöönpanolupaa koskevasta välipäätöksestä saa tehdä valituksen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää luvan. Markkinaoikeuden päätöstä on kuitenkin mahdollisesta valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

 

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422