Kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy Nokialla


Nokian kaupungin kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy. Ensi keväänä valmistuvaa ohjelmaa työstetään erilaisin menetelmin yhdessä kuntalaisten, päättäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kulttuuriohjelman valmisteluun osallistetaan laajasti eri toimijoita

Kulttuuriohjelma määrittää, miten Nokian kaupungin tavoitteet mm. kuntalaisten aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista, kaupungin elinvoimaisuudesta, ekologisuudesta sekä rohkeudesta toteutuvat kulttuurin alalla, kuten kirjastossa, lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksessa tai kaupunkitapahtumissa. Myös kaupunkikeskustan elävyys ja kulttuuriperintö ovat osa kulttuuritoimintaa.

”Kulttuuriohjelman valmistelussa yksi keskeinen tavoite on aiempaa vahvempi yhteistyö kaupungin eri toimialojen ja toimijoiden välille. Toimintaa ja kulttuuripalvelujen tuottamisen tapaa halutaan saada aiempaa osallistavammaksi ja käyttäjälähtöisemmäksi, siis palvelemaan paremmin nokialaisia ja kaupungissa vierailevia”, kertoo kulttuuriohjelman työryhmää johtava Nokian kaupungin vapaa-aikajohtaja Asta Engström,

”Yhteistyö myös kaupunkitoimijoiden ulkopuolelle ja seudullisesti on tärkeä miettiä, esimerkiksi Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeen plan B:n toteuttamisen kautta. Toivomme osallistavalta ohjelmatyöltä mandaattia Nokian kaupungin kulttuurin – mitä se moninaisuudessaan tarkoittaakaan – uudistumiseksi vastaamaan sitä tarvetta, mitä voimakkaassa murroksessa ja kasvussa oleva Nokia ja nokialaiset tarvitsevat,”, Engström toteaa.

Ohjelmatyö tukee kaupunkistrategian toteutumista

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus kaikenlaisille ihmisille ja alan toimintamahdollisuuksien parantaminen on keskeinen osa uutta kuntien kulttuuritoimintaa ohjaavaa lakia, jota Nokiakin nyt toteuttaa. Samalla ohjelmatyö tukee Nokian kaupunkistrategian päivitystyötä.

”Kulttuuritoiminnassa on saatu paljon aikaan viime vuosina”, kehuu ohjelmatyötä tukeva asiantuntija Kirsi Siltanen aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä. ”Uuden ohjelman ratkottavaksi tulevat mm. pandemian pitkät varjot niin nokialaisten hyvinvointiin, tapahtumakenttään kuin taide- ja kulttuurialan toimijoihinkin, Siltanen pohtii.”

Valmistelutyötä ohjaa poikkihallinnollinen työryhmä, johon kuuluu vapaa-aikapalvelujen ja Pirkan opiston edustajien lisäksi hyvinvointikoordinaattori, perusturvajohtaja sekä maankäyttöjohtaja. Nokian kaupungin kumppanina ohjelman laatimisessa toimii aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Lisätiedot:

Asta Engström, vapaa-aikajohtaja
040 7799 068
asta.engstrom(at)nokiankaupunki.fi

Kirsi Siltanen, asiantuntija, MDI
040 667 4678
kirsi.siltanen(at)mdi.fi

Kuva: Mikko Ovaska