Kotoisa ehtoo – Välimuotoiset asumisratkaisut kotona asumisen tukena -hankkeen loppuraportti on nyt luettavissa


Nokian kaupunki sai vuonna 2021 erityisavustuksen ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Rahoituksen turvin toteutettiin Kotoisa ehtoo -hanke, jonka tavoitteena oli laatia suunnitelma siitä, miten tulevaisuudessa voitaisiin tarjota ikääntyneiden tarpeita nykyistä paremmin palvelevia asumisratkaisuja.

Kehittämiskohteena oli ns. välimuotoinen asuminen, joka sijoittuu kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin. Tavoitteena oli lisätä ikäystävällistä asumista eli sellaista, jonka läheltä löytyvät kauppa- ja ravintolapalvelut, on esteetöntä sekä tukee yhteisöllisyyttä mahdollistamalla toisten ihmisten tapaamisen matalalla kynnyksellä. Suunnitelmatyötä haluttiin tehdä erityisesti nokialaisten ikäihmisten tarpeista käsin. Hankkeen keskeisin toimenpide oli asukaskyselyn toteutus. Ikäihmiset vastasivat aktiivisesti kyselyyn, mikä kertoo siitä, että asia nähtiin tarpeellisena ja ajankohtaisena. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 466 kpl.

Hankkeen loppuraportti on valmistunut ja on nyt luettavissa.