Kaupunkikameravalvonta tehostuu Nokian keskustan alueella


Nokian kaupungin keskustan alueella on otettu käyttöön uusi kaupunkikamerajärjestelmä. Nokian kaupunki, Poliisihallitus ja Sisä-Suomen poliisilaitos ovat tehneet sopimuksen kaupunkikamerajärjestelmän jaetusta käytöstä kaupungin yleisillä paikoilla.

Kamerajärjestelmän tarkoituksena on osaltaan tukea poliisia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisessä sekä rikosten ennalta estämisessä ja paljastamisessa. Järjestelmästä on rakennettu integraatio poliisin kameravalvontajärjestelmään. Nokian kaupunki ottaa uuden järjestelmien välisen integraation käyttöön ensimmäisenä Pirkanmaalla.

Toisin kuin vanhassa järjestelmässä, poliisi pääsee uuden, keskitetyn järjestelmän kautta käsiksi kamerakuviin, jotka ennen näkyivät vain paikallispoliisille. ”Nokian kaupunki ja poliisi ovat jo aiemmin tehneet yhteistyötä kameravalvonnassa. Uusi, keskitetty järjestelmä mahdollistaa poliisille kameravalvonnan tehokkaamman ja laajemman käytön teknisessä valvonnassa”, toteaa hallintojohtaja Hanna Vuojela.

Kameravalvontaa on tällä hetkellä keskustan alueella neljässä eri paikassa. Kaupunki vastaa kameraverkon rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupunkikameravalvonnan kehittämistä valmistellaan yhteistyössä poliisin kanssa.

”Kaupunkikameravalvontaa on tarkoitus laajentaa vuosien 2024 – 2026 aikana ja kaupungin talousarvioon on varattu tähän määrärahaa. Kaupunkikameravalvonnan kehittämisellä voidaan lisätä kaupunkiympäristön turvallisuutta ja kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta”, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Kaupunkikameravalvonta edistää myös osaltaan kaupunkistrategiaa ja erityisesti ”Kestävä ja turvallinen Nokia” -painopisteen toteuttamista.