Kaupunginvaltuuston päätöksiä 15.11.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 15.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 19.11.

Lapsiystävällinen kunta -mallin ja lapsivaikutusten arvioinnin esittely

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Lapsiystävällinen kunta -mallin ja lapsivaikutusten arvioinnin esittelyn.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2022

Kaupunginvaltuusto päätti

1. pitää vuonna 2022 kokouksensa

klo 18
14.2.
4.4.
9.5.
6.6. (tilinpäätös)
12.9.
10.10.
14.11. (veroprosentit)

klo 10
12.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Eropyyntö kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä, Välimäki Olli

Kaupunginvaltuusto päätti

1.myöntää Olli Välimäelle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä

2. valita kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi Jari Kinnusen Olli Välimäen tilalle, kaupunginhallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenyydestä, Mellin Pekka

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Pekka Mellinille eron kaupunginvaltuuston jäsenen tehtävästä

2. todeta Pekka Mellinin menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävään

3. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue SDP:n 1. varavaltuutetun, Nina Heikkilän, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Pekka Mellinin tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. valita kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi ja 1. varapuheenjohtajaksi Marko Asellin Pekka Mellinin tilalle, hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi ja

5. valita kaupunginhallituksen uudeksi varajäseneksi Reino Ojalan, Marko Asellin tilalle, hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sivistyslautakunnan varajäsen Maria Peräisen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden sivistyslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta sivistyslautakunnan varajäsen Maria Peräisen menettäneen vaalikelpoisuutensa sivistyslautakunnan varajäsenen tehtävään

2. todeta Maria Peräisen luottamustoimen sivistyslautakunnan varajäsenenä päättyneen ja

3. valita sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Jasmiina Sillanpään Maria Peräisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Muutos valtuustoryhmiin

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tiedoksi ilmoituksen Kokoomuksen valtuustoryhmän muutoksesta uuden valtuustoryhmän muodostamisesta ja

2. hyväksyä uuden valtuustoryhmän nimen ryhmä Välimäki.

Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21,00.

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuodelle 2022 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00

Investointimäärärahan siirto infrapalveluiden investoinneissa

Kaupunginvaltuusto päätti

1. että investointikohteesta Rounionkadun investointi (projektinumero 9207) siirretään 190 000 € määräraha investointikohteeseen Kolmenkulman kaava-alue (projektinumero 9558)

2. että investointikohteesta Rounionkadun investointi (projektinumero 9207) siirretään 150 000 € määräraha investointikohteeseen Harjuniityn kaava-alue (9500).

Lähijunaliikenteen lisäostot

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä arkiliikenteen lisätarjonnan ensivaiheessa ostettavan hankinnan laajuudeksi

2. että junaliikenteen lisäostoa varten varataan vuoden 2022 talousarvioon 131 000 euron suuruinen määräraha, joka sisältää myös lähijunamarkkinointiin varatun 10 000 euron osuuden vuodelle 2022

3. että junaliikenteen lisäostoa varten varataan 269 000 euron määräraha taloussuunnitelmavuodelle 2023 ja 269 000 euron määräraha taloussuunnitelmavuodelle 2024.

4. että valmistelua jatketaan niin, että liikenne voidaan käynnistää elokuussa 2022 ja että kaupunkikehitysjohtajalla on oikeus asiaa koskevien sopimusten allekirjoittamiseen.

Asemakaavan muutos 536-1-3-20, jätevedenpuhdistamo

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos 11. kaupunginosa kadun nimeäminen ja alueiden käytön järjestäminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa, kortteli 18, yhtenäiskoulu

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen.

Uimahallin suunnittelun käynnistäminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. että uimahalli toteutetaan uudisrakennushankkeena investointiohjelman mukaisesti, jos kaavamuutos mahdollistaa olemassa olevan uimahallin purkamisen;

2. että kaavamuutoksilla (Yrittäjäkadulla ja jäähallin vieressä) selvitetään uuden uimahallin sijaintivaihtoehdot ja sijainnista tehdään erillinen päätös myöhemmin;

3. että käynnistetään hankesuunnitelma, jonka perusteella määritellään hankkeen laajuus ja laatu aikanaan tehtävää uuden uimahallin tarkempaa suunnittelun kilpailutusta varten.

Nokian kaupunkistrategian ”Elinvoimainen, ekologinen Nokia 2030” tarkistaminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä Nokian kuntastrategian ”Elinvoimainen ja ekologinen Nokia 2030” tarkistamisen äänestyksen jälkeen äänin 22-21 valtuutettu Kaisa Räsäsen muutosehdotuksen mukaisesti seuraavalla muutoksella: Nokian kaupunkistrategian seurantamittariksi lisätään Vieraskielisten osuus (%) väestöstä, Nokian lähtötasoksi vuonna 2017 2,5 %, Nokian viimeiseksi tilastotiedoksi 2,8 %, kaikkien kuntien viimeisimmäksi keski-arvoksi ja mediaaniksi 7,8 % / 2.6 % ja Nokian tavoitetasoksi vuonna 2030 3-6 %.

2. todeta, että kuntastrategian välitarkastelu tehdään valtuustokauden puolivälissä 2023 ja

3. todeta, että strategian mittaristoa voidaan tarvittaessa kehittää erillisin ratkaisuin esim. talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Valtuutettu Merja Techtolinin ym. valtuustoaloite Alhoniityn koulun piha-alueen elävöittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Jari Kinnusen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite energiatehokkuutta edistäviksi toimiksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat