Kaupunginvaltuuston päätöksiä 14.6.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 14.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.6.

Hallintosäännön muuttaminen, konsernipalveluiden palvelualueen organisaatio

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. hallintosäännön 17§:n kolmas kohta ”Konsernipalvelujen palvelualue jakaantuu kahteen tulosalueeseen, jotka ovat tukipalvelut ja tilapalvelut” muutetaan seuraavasti: ”Konsernipalvelujen palvelualue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen, jotka ovat tukipalvelut, tilapalvelut ja ateria- ja siivouspalvelut”

2. listatekstissä kuvatut talousarvion 2021 sitovat tavoitteet ja tulo- ja menoarviot sekä 31.8.2021 toteuman osoittamat jäljellä olevat määrärahat siirretään vuoden 2021 talousarviossa tilapalveluiden tulosalueelta ateria- ja siivouspalveluiden tulosalueelle ja

3. muutokset hallintosääntöön, organisaatioon ja talousarvioon 2021 astuvat voimaan 1.9.2021 alkaen.

Pirkan opiston toimintaa koskevan yhteistyösopimuksen uudistaminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen.

Uudet henkilövakanssit

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä lisättäväksi kuluvan vuoden talousarvion liitteeseen 4 seuraavat uudet vakanssit ja myöntää määrärahat ao. palvelualueille:
-perusturvan palvelualue/ikäihmisten palvelut, kolme uutta lähihoitajan tointa 1.7.2021 lukien, kustannusvaikutus vuodelle 2021 54 000 euroa

-perusturvan hallinto, hallinnon ja talouden suunnittelija virka 1.8.2021 lukien, kustannusvaikutus vuodelle 2021 23 000 euroa

-konsernipalvelut/tukipalvelut, lakimiehen virka 1.8.2021 lukien, kustannusvaikutus vuodelle 2021 31 000 euroa

2. todeta, että kuluvan vuoden talousarvion ylijäämä pienenee 108 000 eurolla 2 638 748 euroon.

Määrärahan siirto infrapalveluiden investointibudjetissa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä investointimäärärahasiirron 120 000 € Tanhuankadun kaava-alueelta (projektinumero 9598) tontin 536-4-130-4 johtosiirtoihin.

Nokian aseman liikennepaikan kehittäminen, hankesopimus ja kustannustenjako Nokian kaupungin ja Väyläviraston kanssa

Kaupunginvaltuusto päätti

– hyväksyä Nokian aseman liikennepaikan kehittämisen hankesopimuksen ja sen kustannusjaon sekä valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään hankesopimukseen ja sen liitteisiin tarvittaessa pieniä teknisluonteisia korjauksia

– hyväksyä kuluvan vuoden talousarviossa investointiohjelman muutokseksi seuraavaa:
o Hankeryhmä: Infrapalvelut
o Investointihanke: Nokian asema-alueen kehityshankkeen suunnittelu ja toteutus
o Menot 406 465 euroa (lisäys 256 465 euroa)
o Tulot 0 euroa (poisto 150 000 euroa)

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää todeta, että hankesopimuksen ja sen kustannusjaon hyväksyminen korottaa taloussuunnitelman 2022 – 2023 hankeryhmän infrapalvelut investointiohjelmaa yhteensä 5 210 958 eurolla. Yhteensä hankeryhmän infrapalvelut investointimääräraha vv. 2021 – 2023 on 34 256 423 euroa.

Kaupunginvaltuustolla on kuitenkin mahdollisuus ja oikeus arvioida investointiohjelman kokonaisuutta ei sidottujen määrärahojen osalta päättäessään vuosien 2022 – 2024 talousarviosta.

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteli 91

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 12.3.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite uimapaikka harjuniittyläisille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Aloite on loppuun käsitelty.

Kokouksessa jätetyt uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Mika Ovaskaisen ym. valtuustoaloite frisbeegolfradan rakentamisesta Siuro-Linnavuori -alueelle

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pienten koululaisten kesäleirien järjestämisestä

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Penttilänpuiston puistokäytävät esteettömiksi

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta

 

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat