Kaupunginvaltuuston päätöksiä 14.2.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 14.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.2.

Eropyyntö varavaltuutetun tehtävästä, Solala Kristian

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Kristian Solalalle eron varavaltuutetun tehtävästä

2. todeta Kristian Solalan luottamustoimen varavaltuutettuna päättyneen.

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa, kortteli 42 tontti 7

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 8.9.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee 4. kaupunginosan korttelin 42 tonttia 7 ja katualuetta.

Asemakaavan muutos 536-21-8-7, Metsäpirtinkatu 4

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 17.8.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä hallintosäännön muuttamisen liitteen mukaisesti ja

2. että hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto päätti tehdä vuoden 2021 talousarvioon seuraavat muutokset:

1. Terveyspalvelujen tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toiminta tuottojen lisäys 465 000 euroa
2. Terveyspalvelujen tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintamenojen lisäys 3 600 000 euroa
3. Terveyspalvelujen tulosalue, muun kuin erikoissairaanhoidon toimintatuottojen lisäys 5 560 000 euroa
4. Terveyspalvelujen tulosalue, muun kuin erikoissairaanhoidon toimintamenojen lisäys 2 211 000 euroa
5. Perhepalvelujen tulosalue, toimintatuottojen lisäys 222 500 euroa
6. Perhepalvelujen tulosalue, toimintamenojen vähennys 120 000 euroa
7. Ikäihmisten palvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 500 000 euroa ja toimintatuottojen lisäys 200 000 euroa
8. Vammaispalvelujen tulosalue, toimintatuottojen lisäys 150 000 euroa
9. Vammaispalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 300 000 euroa
10. Hallintopalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 190 000 euroa
11. Hallintopalvelujen tulosalue, toimintamenojen vähennys 50 000 euroa
12. Konsernipalvelut, tilapalveluiden tulosalue toimintatuottojen vähennys 60 000 euroa
13. Konsernipalvelut, tilapalveluiden tulosalue, toimintamenojen vähennys 1 600 000 euroa
14. Kaupunkikehityspalvelut, elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 31 000 euroa
15. Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tulosalue, toimintamenojen vähennys 160 000 euroa
16. Kaupunkikehityksen palvelualueelle hallintoon, joukkoliikenteen toimintakulujen lisäys 300 000 euroa
17. Infrapalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 680 000 euroa
18. Kaupunkikehityksen palvelualueelle hallintoon toimintatuottojen lisäystä 24 000 e
19. Maankäytön tulosalue, toimintatuottojen lisäys 88 000 euroa ja menojen vähennystä 61 000 euroa
20. Rakennusvalvonta ja ympäristö tulosalue, toimintatuottojen lisäys 332 000 euroa
21. Rakennusvalvonta ja ympäristö tulosalue, toimintamenojen vähennys 40 000 euroa
22. Sivistyspalvelut, opetuspalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 70 000 euroa
23. Opetuspalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 137 000 euroa
24. Varhaiskasvatuksen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 110 000 euroa
25. Varhaiskasvatuksen tulosalue, toimintakulujen vähennys 187 000 euroa
26. Vapaa-aikapalveluiden tulosalue, toimintatuottojen vähennys 340 000 euroa.
27. Vapaa-aikapalveluiden tulosalue, toimintamenojen vähennys 240 000 euroa
28. Verotuloarvion lisäys 4,58 miljoonaa euroa
29. Valtionosuusarvion vähennys 582 000 euroa
30. Rahoitustuottojen lisäys 255 000 euroa ja rahoituskulujen vähennys 375 000 euroa
31. Poistojen vähennys 400 000 euroa.

sekä myöntää 200 000 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarviossa ko-sernipalveluiden (henkilöstöhallinto) palvelualueelle kaupunginhallituksen erikseen päättämällä tavalla käytettäväksi henkilöstön palkitsemiseen vuoden 2021 työstä.

Uudet valtuustoaloitteet

• Valtuutettu Katri Heleniuksen ja Vasemmiston valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Päivärinteentien liikenneturvallisuuden parantamista
• Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite koskien nepsylasten koulupolun suunnittelua ja selvitystä nepsyavusteisesta luokasta
• Valtuutettu Lauri Huttusen ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien nuorten moottoripajaa
• Valtuutettu Teresa Kvickin sekä Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite kosken avantopaikan avaamista Vihnusjärvelle

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat