Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.11.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 13.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.11.

Sidonnaisuusrekisteri

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä sidonnaisuusrekisterin tilanteessa 26.9.2023 tiedokseen.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2024

Kaupunginvaltuusto päätti

1. pitää vuonna 2024 kokouksensa

klo 18
19.2.
18.3.
13.5. (tilinpäätös)
10.6.
9.9.
7.10.
11.11. (veroprosentit)

klo 10
9.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

1) myöntää demokratian palvelualueelle demokratian tulosalueelle lisämäärärahan 28 736 euroa palvelujen ostoihin.
2) lisää demokratian palvelualueelle yhteistoiminnan tulosalueelle 60 213 euroa tuloarviota tukiin ja avustuksiin
3) myöntää demokratian palvelualueelle yhteistoiminnan tulosalueelle lisämäärärahan 200 821 euroa palvelujen ostoihin.
4) vähentää konsernipalvelujen palvelualueen tukipalvelujen tulosalueelta määrärahaa 100 000 euroa palvelujen ostoista
5) lisää konsernipalvelujen palvelualueen tilapalvelujen tulosalueelle toimintatuottojen tuloarviota 463 088 euroa
6) vähentää konsernipalvelujen palvelualueen tilapalvelujen tulosalueelta toimintakuluista 2 060 100 euroa
7) vähentää kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueen toimintatuottojen tuloarviota 1 000 0000 euro
8) myöntää kaupunkikehityspalvelujen infrapalvelujen tulosalueelle 208 000 euron lisämäärärahan palvelujen ostoihin
9) lisää varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, myyntituottoihin tuloarvioon 150 000 euroa
10) lisää varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, maksutuotot, tuloarvioon 100 000 euroa
11) myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, henkilöstökulut, lisämäärärahan 789 000 euroa
12) myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, palvelujen ostot, lisämäärärahan 592 000 euroa
13) myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenoihin, aineet, tarvikkeet ja tavarat, lisämäärärahan 35 000 euroa
14) vähentää varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenojen, avustukset, määrärahaa 180 000 euroa
15) lisää opetuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, myyntituotot, tuloarviota 147 000 euroa
16) lisää opetuspalveluiden tulosalueen toimintatuottoihin, tuet ja avustukset, tuloarviota 75 000 euroa
17) myöntää opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, henkilöstökulut, lisämäärärahan 655 000 euroa
18) myöntää opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, palvelujen ostot, lisämäärärahan 338 000 euroa
19) myöntää opetuspalveluiden tulosalueen toimintamenoihin, muut toimintakulut, lisämäärärahan 160 000 euroa
20) vähentää talousarvioon valtionosuuksia 138 000 euroa
21) lisää verotulojen tuloveroarviota 4 597 000 euroa
22) vähentää poistojen määrärahoja opetuspalvelujen tulosalueelta 57 000 euroa, infrapalvelujen tulosalueelta 511 300 euroa ja lisää poistojen määrärahaa tilapalvelujen tulosalueelle 246 600 euroa
23) vähentää tilapalvelujen investointimäärärahoja 3 015 615 euroa
24) myöntää lisää investointimäärärahoja infrapalvelujen tulosalueelle 26 144 euro
25) kumota kaupunginvaltuuston päätöksen 11.9.2023 § 66, jolla on myönnetty 300 000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1) määrätä vuodelle 2024 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00

2) vuodelle 2024 ehdollisesti maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1,30 siinä tapauksessa, että 17.11.2023 voimassa olevan kiinteistöverolain mukaan maapohjan osalta sovelletaan vähintään 1,30 %:n tasoa.

Vuoden 2024 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi 8,4.

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 24 – 19, että

1. Taivalkunnan koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Nokian koulun oppilaiksi.

2. Vahalahden koulu lakkautetaan lukuvuoden 2024-2025 alusta lukien. Oppilaat ohjataan Tottijärven kouluun.

Valtuutettu Minna Kallioharjun ym. valtuustoaloite Ei Puskiaisten moottoritietä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista liikuntapalveluista Nokialla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat