Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahasto jakoi ensimmäiset apurahat


Nokian kaupungin rahastoon lähetettiin 20 apurahahakemusta, joista rahasto teki esityksensä Alfred Kordelinin säätiön hallitukselle. Rahasto jakoi ensimmäisellä kerralla 18 700 euroa yhdistyksille, yksityishenkilöille ja työryhmälle. Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja paikallisen kulttuurin tukemiseen esimerkiksi tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä erilaisiin kulttuurihankkeisiin.

Apurahojen saajat vuonna 2018 ovat:

Maritta Hirvonen, kirjan ”Seiso vankkana suomalainen” painatuskustannuksiin 2000 euroa

Sanni Kangas, osallistumiseen mestarikursseille ja viuluakatemiaan 3500 euroa

Anne Lehtelä, kuvataideteosten tekemiseen 1000 euroa

Pia Mäkinen, kirjan ”Nokian lasten leikit” kirjoittamiseen 2500 euroa

Nokian Sotaveteraanit ry, kirjan ”Nokia sotavuosina 1939-1945” tuottamiseen 1400 euroa

Mari Suso ja työryhmä, taideiltapäiväkerhon järjestämiseen nokialaisille 8-10-vuotiaille lapsille 4300 euroa

Uusi Nokia ry, yhteisöllisen hacklab-työtilan perustamiskuluihin 3000 euroa

Saija Viljanen, näytelmän ”Jäljet, joista kasvoi tarina” taustatutkimustyöhön 1000 euroa

Alfred Kordelinin säätiö voi vastaanottaa Nokian kaupungin rahastolle osoitettuja lahjoituksia.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhdistyksille. Yksityinen, riippumaton Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa. Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 15 kaupunki- ja kohderahastosta ja samalla toiseksi suurin kaupunkirahasto 400 000 euron peruspääomalla.