Nokianvirran helmi -hanke parantaa monimuotoisuutta Haavistolla


Nokian kaupunki on saanut yli 50 000 euroa valtion hankeavustusta Kunta-Helmi-elinympäristöohjelmasta. Nokianvirran helmi -hankkeessa tehdään Haaviston alueen luontokohteilla hoito- ja käyttösuunnitelmia, luonnonhoitotoimia ja vieraslajien torjuntaa.

Kuvassa rehevää lehtoa, jossa neljä henkilöä hajautuneena vieraslajitalkoisiin.

Nokianvirran helmi -hankkeen tavoitteena on turvata ja parantaa monimuotoisuutta Nokianvirran pohjoisrannalla Haavistontien ympäristössä, jonne on suunniteltu myös junaseisaketta. Hankkeessa luontoalueille tehdään hoito- ja käyttösuunnitelmat ja toteutetaan monimuotoisuutta parantavia luonnonhoitotoimia, esimerkiksi kuusien poistoa lehtoluontotyypeiltä. Tarkoitus on myös torjua lehtoon leviämässä olevaa jättipalsamia ja muita puutarhalajeja, sekä laajentaa vuorijalavalehtoa. 

Kunta-Helmi mahdollistaa alueen luonnonhoitotoimet, sillä rahoitus kattaa 80 prosenttia hyväksytyistä kuluista. Omarahoitusosuus voidaan kuitata virkatyönä, ympäristönsuojelusuunnittelija Anne Hirvonen kertoo. 

Rahoitusta voidaan myöntää toteutuneista kuluista maksimissaan 53 440 euroa ja hankeaikaa on lokakuun 2025 loppuun saakka. 

Puutarhakasvien torjuntaa

Vieraslajien torjuntatyö on merkittävä osa hanketta. Puutarhakarkulaiset, kuten jättipalsami, leviävät helposti rehevään lehtoon, jossa ne vievät elintilaa kotoperäisiltä kasveilta. Työhön on tarkoitus osallistaa myös kuntalaisia ja toteuttaa torjuntaa Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen järjestämillä talkoilla.  

— Tarkoituksena on myös antaa neuvoja lähialueen asukkaille vieraslajien torjunnassa, jos omalla tontilla kasvaa haitallista vieraslajia. Tiedon lisääminen vieraslajeista on edellytys torjunnan onnistumiselle. Työ valuu hukkaan, jos puutarhoista karkaa jatkuvasti lisää lajeja luontoon. Puutarhajätteet eivät kuulu luontoon, eikä niitä saa kipata metsiin tai purojen varsiin, puistotyönjohtaja Jyrki Mäntylä toteaa.

Kotitaloudet voivat toimittaa maksimissaan peräkärrykuormallisen puutarhajätettä maksutta Koukkujärven jätekeskukseen.  

Kuvassa vierekkäin jättipalsamin ja lehtopalsamin kuvat.

Vasemmalla haitallinen vieraslaji jättipalsami ja oikealla ravinteikkaiden kosteiden lehtojen kotoperäinen ja vaatelias laji lehtopalsami.

Pirkanmaan edustavin vuorijalavalehto

Nokianvirran rantojen kallioperä ja rehevä maaperä ovat synnyttäneet alueelle erityisiä luontoarvoja. Alueen suojeltu vuorijalavalehto on maakunnan edustavin. Vuorijalavat kasvavat alueella hyvin ja ne myös itävät tuottamistaan siemenistä. Helmihankkeen yksi projekti on vuorijalavalehdon laajenemisen mahdollistaminen lännen suuntaan alueelle, joka on entistä pelloksi raivattua lehtoa.

Hankkeen edetessä selviää, millä menetelmillä laajentaminen tullaan toteuttamaan. Vuorijalava on rauhoitettu laji ja rauhoitus koskee kaikkia kasvin osia, kuten siemeniä ja taimia. Yhteistyötahona vuorijalavahankkeessa on Villi vyöhyke ry ja hankkeessa edetään vuoropuhelussa paikallisen Ely-keskuksen kanssa.

Suunnitelmat hoidolle ja käytölle

Alueelle toteutettavissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa linjataan, miten ja minne mahdollinen virkistyskäyttö on rajattava, että arvokkaiden luontotyyppien luonnontila säilyy. Suunnitelmissa tarkennetaan myös, millaista luonnonhoitoa kohteet edellyttävät. Luonnontilaltaan heikentyneiden kohteiden monimuotoisuuden parantaminen voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi kuusien poistoa tai erirakenteisuuden lisäämistä.  

Alueelle on tarkoitus myöhemmin toteuttaa luontopolku opasteineen muulla rahoituksella. Helmi-hankeavustukset kohdistuvat vain konkreettisiin luonnonhoitotoimiin. 

Kuvassa kartta, jossa hankealue rajattu keltaisella.

Nokianvirran helmi -hankealueen rajaus kartassa keltaisella. Lisäksi vieraslajeja torjutaan tarvittaessa myös rajauksen ulkopuolelta, jos lajit ovat vaarassa levitä lehtoalueelle.

 

Kärkikymmenikköön hankehaussa

Nokianvirran Helmi -hanke oli kymmenen suurimman rahoituksen saaneen hankkeen joukossa. Kunta-Helmi rahoitusta myönnettiin koko maahan kaikkiaan 42 hankkeelle yhteensä lähes 2,4 miljoonaa euroa. Avustusta haki 70 hanketta yhteensä yli viiden miljoonan edestä.

Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Nokianvirran helmi -hankkeen toimet kohdistetaan kaupungin omistamalle maalle.

 

Lisätietoja:

Anne Hirvonen
ympäristönsuojelusuunnittelija
Nokian kaupunki
p. 040 133 44 51
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

 

Avauskuva: Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen aktiivit vieraslajitalkoissa Utolassa.
Kuvat: Ympäristönsuojeluyksikkö/Nokian kaupunki