Kulttuuri- ja taidetoimijoiden verkostoitumistilaisuus Nokialla 20.4.

Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä, Kulttuuri- ja taide virtaa -projekti, järjestää keväällä 2022 yhdessä projektin osatoteuttajina olevien kuntien kanssa taiteilijoille ja kulttuuri- ja taidealan toimijoille suunnattuja verkostoitumistilaisuuksia.

Kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy Nokialla

Nokian kaupungin kulttuuriohjelman valmistelu käynnistyy. Ensi keväänä valmistuvaa ohjelmaa työstetään erilaisin menetelmin yhdessä kuntalaisten, päättäjien ja kulttuuritoimijoiden kanssa.