Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahat ovat haussa tammikuun ajan – uusina hakukohteina nuorten valokuvauskilpailu ja stipendinäyttely


Alfred Kordelinin säätiön Nokian kaupungin rahaston apurahojen hakuaika on 1. - 31.1.2022. Haettavissa on noin 20 000 euroa, joka jaetaan nuorten valokuvauskilpailuun, taidetila Raamin stipendinäyttelyyn ja eri kulttuurihankkeisiin.

Rahaston tarkoituksena on edistää Nokian taide- ja kulttuurielämää ja vahvistaa paikallista kulttuuri-identiteettiä. Varoilla tuetaan vuosittain Nokialla toteutettavia taide- ja kulttuurihankkeita, Nokiaan paikkakuntana liittyvää tieteellistä tutkimusta, kulttuurikohteisiin liittyvien selvitysten laatimista ja näiden kunnostustoimien tekemistä sekä julkisen kaupunkitilan merkittävien taidehankintojen rahoittamista. Apurahoja ja palkintoja myönnetään ansioituneille tekijöille sekä nuorille, tulevaisuuden taiteen ja kulttuurin tekijöille. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

Nuorten valokuvauskilpailussa rahapalkinnot

Nokian kaupungin rahasto järjestää ensimmäistä kertaa valokuvauskilpailun nokialaisille nuorille osana tammikuun hakua. Ikäkausisarjoja on kaksi, 13-17 -vuotiaille ja 18-23-vuotiaille. Kilpailun aiheena on ”Minun Nokiani”. Molempien ikäkausisarjojen parhaat kuvat palkitaan rahapalkinnoilla (1. sija 1250 €, 2. sija 750 €, 3. sija 250 €). Kuvien tulee olla itse otettuja, käsittelemättömiä ja ennen julkaisemattomia. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä kuvat Nokian kaupungin verkkosivuilla 31.1.2022 mennessä.

Apurahoja haetaan sähköisesti

Apurahaa Nokian kulttuuri- ja kirjastotalo Virran taidetila Raamissa järjestettävään stipendinäyttelyyn ja Nokiaan kohdistuviin kulttuurihankkeisiin haetaan apurahojen verkkopalvelussa Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla. Apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahan hakija itse määrittelee hakemansa summan.

Esitykset valokuvauskilpailussa palkittavista kuvista ja apurahojen saajista tekee Nokian kaupungin rahaston toimikunta. Päätöksen tekee Alfred Kordelinin säätiön hallitus maaliskuussa. Tarkemmat osallistumisohjeet Minun Nokiani -valokuvauskilpailun verkkosivulla ja apurahojen hakuohjeet Alfred Kordelinin säätiön verkkosivuilla.

Alfred Kordelinin säätiö tukee tiedettä ja kulttuuria myöntämällä apurahoja ja palkintoja tutkijoille, taiteilijoille ja kulttuurin kentällä toimiville yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Yksityinen, yleishyödyllinen Alfred Kordelinin säätiö on keskeytyksettä jakanut apurahoja vuodesta 1920. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja noin 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 perustettu Nokian kaupungin rahasto on yksi säätiön 16:sta kaupunki- ja kohderahastosta.

Lisätiedot
Asta Engström
rahaston asiamies, vapaa-aikajohtaja
040 7799 068
asta.engstrom(at)nokiankaupunki.fi.