Nokian kaupunki avaa osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen

Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Vuoden 2024 talousarvioon onkin tuotu uutena osallistavan budjetoinnin määräraha. Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat ideoivat ja päättävät kaupungin ennalta asettaman rahasumman käytöstä kaupungin asettamien reunaehtojen puitteissa. Nokialla osallistuvaan budjetointiin on osoitettu 50 000 euroa.

Nuorisovaltuutetut ottivat päätöksenteon perusteet haltuun

Nuoret ovat aktiivisesti mukana Nokian päätöksentekoelimissä kaupunginhallituksesta lähtien. Kapungin näkökulmasta nähdäänkin tärkeänä, että nuoria perehdytetään toimielinten käytänteisiin. Perusasioiden osaaminen antaa myös varmuutta kokoustilanteissa toimimiseen. Nuoria myös rohkaistiin kertomalla, että puheenvuorojen pitäminen voi välillä jännittää myös konkaripoliitikkoja.

Lapsiystävällinen kunta- työ etenee

Nokian kaupungin toinen Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelma on valmistunut. Työ asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi on jo käynnistetty. Tutustu toimintasuunnitelman tavoitteisiin ja lasten ja nuorten osallisuuteen kehittämistyössä.