Millaisiin asioihin haluaisit Nokialla osallistua ja vaikuttaa? Asukaskysely on nyt auki.


Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Tätä työtä varten Nokian kaupunki on avannut asukaskyselyn, jonka tavoitteena on saada tietoa nykytilanteesta sekä kerätä kaupunkilaisten näkemyksiä, miten osallisuutta tulisi kehittää. 

Asukaskysely on avoinna 29.3.–16.4.

Me Nokian kaupungilla haluamme tietää, miten nokialaiset osallisuuden ymmärtävät ja kuinka osallisuuden koetaan tällä hetkellä toteutuvan. Keräämme kyselyn avulla tietoa nokialaisten osallisuuden kokemuksista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyssä voit myös kertoa näkemyksiäsi siitä, millaisin tavoin haluaisit osallistua ja minkälaisiin asioihin haluaisit vaikuttaa.  

Osallisuuskysely on avoinna 29.3.–16.4.  Kyselyyn voi vastata sähköisesti verkossa sekä tuetusti Kirjasto- ja kulttuuritalo Virrassa. Tuettu vastaaminen tapahtuu kirjaston henkilökunnan avustuksella 2. kerroksen infopisteellä. 

Kaupungilta löytyy hyviä osallistamisen keinoja, mutta myös kehittämiskohteita 

Kaupunki järjesti keskiviikkona 29.3. kaikille avoimen osallisuusfoorumin, missä keskusteltiin osallistumisen tavoista ja asioista, joihin asukkaat haluavat vaikuttaa. Tilaisuuden alustajana, osallisuuteen johdattelijana ja innostajana toimi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija Anna-Maria Isola. Isolan esityksessä pureuduttiin muun muassa siihen, miten osallisuuden kokemus vaikuttaa positiivisesti yksilön hyvinvointiin ja miten keskeinen rooli sillä on eriarvoistumisen torjunnassa.  

Isolan pohjustuksen jälkeen tilaisuuteen osallistuneet kuntalaiset pääsivät yhteistyössä kaupungin osallisuustyöryhmän jäsenten kanssa pohtimaan osallistumisen mahdollisuuksia ja niiden toteutumista Nokialla. Osallistujat nostivat hyvinä osallistamisen keinoina esiin erilaiset kyselyt ja asukasraadit. Osallistumisen näkökulmasta kehittämiskohteita löydettiin muun muassa kaupunkiympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksista, yhteistiloista sekä tiedon saavutettavuudesta. Keskustelussa kävi ilmi, että vaikka tietoa olisi, se ei välttämättä aina saavuta oikeaa kohderyhmää, mikä voi johtua esimerkiksi valituista kanavista. Lisäksi todettiin, että joissain tapauksissa asioiden parempi taustoitus ja selittäminen lisäisi kuntalaisten ymmärrystä ja vähentäisi negatiivisen palautteen määrää. 

Kehittämiskohteena mainittiin myös kaupunginosa- ja korttelitoiminnan mahdollisuudet yhdistää erilaisia asukkaita ja luoda yhteisöllisyyttä ja yhteistä toimintaa.  

Nokian kaupungin osallisuustyö

Nokian kaupungin strategiassa on määritetty tavoitteeksi lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Tämän toteuttamiseksi syksyllä 2022 luotiin kaupungin hyvinvointiohjelma ja siihen liitettiin osallisuuden edistämisen kärkihanke. Osallisuuden edistäminen on lähtenyt käyntiin vuoden 2023 alusta osallisuuden edistämisen työryhmän vetämänä.  

Työryhmä kerää tietoa nykytilanteesta ja tavoitteena on kerätyn tiedon pohjalta valmistella osallisuustyötä siten, että valtuusto voi syksyn tullen käsitellä kaupungin osallisuuden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet eli miten osallisuutta Nokian kaupungilla jatkossa toteutetaan. 

___________________________________________________________________________________

Lisätiedot: 

Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström, 040 779 9068, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
Hyvinvointikoordinaattori Riikka Piitulainen, 044 486 2036, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/Nokianosallisuuskysely